5 värmekällor för fritidshuset

Värmer du fritidshuset med direktverkande el? Här presenterar vi fem värmekällor som ökar trivseln och minskar dina elräkningar.

]Luft/luftvärmepump

Luft/luftvärmepump

En luft/luftvärmepump, även kallad komfortvärmepump, är ett energiklokt komplement till elvärme. Värmepumpen brukar kunna täcka 25-40 procent av det årliga värmebehovet i huset. De allra flesta värmepumpar har en energisparande funktion för underhållsvärme som passar just fritidshus. Värmepumpen används även för luftkonditionering och luftrening vilket ger ett fräschare inomhusklimat.
Investeringskostnad: En värmepump av bra kvalitet kostar 15 000-25 000 kr, inklusive installation. Installationen måste göras av en behörig installatör.
Tänk på! Värmepumpen ger bäst utbyte i utrymmen med öppen planlösning. Låt dörrar till intilliggande rum vara öppna när du underhållsvärmer stugan. Med hjälp av termostatstyrda fläktar (”värmeförflyttare”), som monteras i mellanväggarna, underlättas värmespridningen ytterligare.

Spiskassett

Spiskassett

En öppen spis ger dåligt utbyte, men med en spiskassett i eldstaden kan du tillvarata uppemot 70-80 procent av värmen som tidigare försvann genom skorstenen. Kassettens konstruktion och värmeavgivande yta påverkar hur effektiv anläggningen är. I vissa modeller går det att ansluta en fläkt för snabbare uppvärmning.
Investeringskostnad: 10 000-15 000 kronor, men det finns både billigare och dyrare modeller. Montering brukar kosta omkring 5000 kr, om du inte väljer att göra jobbet själv.
Tänk på! En spiskassett medför en ökad värmebelastning på skorstenen, därför är det viktigt att säkerställa att konstruktionen är brandsäker. Låt en skorstensfejarmästare bedöma anläggningen före installation.

Braskamin

Braskamin

En vedeldad kamin fungerar både som mysig möbel, energibesparande värmekälla och nödlösning vid strömavbrott. Moderna kaminer brukar ha en verkningsgrad kring 75-80 procent. Hos nyare modeller kombineras ofta strålningsvärme med konvektionsvärme. En kamin klädd i täljsten tar längre tid att värma upp, men bevarar värmen längre och behöver inte eldas lika frekvent. Det finns även ett stort utbud av gjutjärnskaminer, många i gammaldags stil, som passar bra för torp och äldre sommarhus.
Investeringskostnad: 10 000-40 000 kr, beroende på modell, material och design.
Tänk på! Eldstaden kräver en bygganmälan hos kommunen. Har huset en befintlig skorsten bör denna besiktigas och eventuellt åtgärdas före installation. Ta kontakt med en skorstensfejarmästare.

Pelletkamin

Pelletkamin

Pelletkaminer har ökat i popularitet, främst för att de är effektiva, miljövänliga och kan eldas med automatik. Värmestrålande kaminer med inbyggd fläkt är vanligast. Vissa modeller är anpassade för såväl pellets- som vedeldning och kallas kombikaminer. Det finns även en variant av pelletkaminer som inte kräver skorsten, utan ansluts direkt till en yttervägg. En fördel i fritidshuset är att kaminens termostat kan ställas in på underhållsvärme under kortare perioder, då minskar även åtgången av pellets.
Investeringskostnad: 20 000-50 000 kronor. Installationen kräver en fackman.
Tänk på! Pellets är ett dyrare bränsle än ved, men kräver å andra sidan mindre utrymme. I övrigt gäller samma regler vid installation som övriga kaminer.

Gasolkamin/fotogenkamin

Gasolkamin

En portabel gasol- eller fotogenkamin är praktiskt för att värma upp utrymmen snabbt, utan att du behöver tillgång till vare sig skorsten eller elnät. Moderna kaminer har en effektiv förbränning, vilket håller driftkostnaden på en acceptabel nivå vid tillfällig uppvärmning.
Investeringskostnad: 1000-4000 kr/st.
Tänk på! Flyttbara kaminer medför en ökad brandrisk, men även risk för koloxidutsläpp. Kontrollera att kaminen är utrustad med koldioxidvakt och tändsäkring och se till att ventilationen fungerar.

Liknande inlägg