Håll stugvärmen med luft/luftvärmepump

Luft/luftvärmepump kan vara ett bra alternativ för att minska värmekostnaderna i ett fritidshus
Foto av Pixabay

En luft/luftvärmepump kan vara ett smart alternativ för att värma upp ett fritidshus. Här är tipsen som hjälper dig att hitta rätt modell av värmepump.

Lönar det sig att satsa på en värmepump i ett fritidshus?
Svaret beror på hur du använder huset och hur du planerar för det framtida boendet, säger Mats Danielsson, energi- och klimatrådgivare i Göteborg.

– I normala fall är den årliga energianvändningen i ett fritidshus tämligen låg. Då lönar det sig knappast att byta värmesystem och installera till exempel en dyr bergvärmepump. Men har du planer på att huset ska bli ett framtida åretruntboende så kan det vara en intressant investering.

Det finns olika typer av värmepumpar. De flesta av dem, till exempel bergvärme-, jordvärme- och luft/vattenvärmepump, är anpassade för hus med vattenburet värmesystem. Dessa värmepumpar kan kosta uppemot 60 000-80 000 kronor och ytterligare tiotusentals kronor i installation.

En annan variant är luft/luftvärmepumpar som levererar värme, men inte varmvatten, och därför brukar användas som uppvärmningskomplement, till exempel i hus med direktverkande el. Luft/luftvärmepumpar är inte så dyra, omkring 15 000-20 000 kronor inklusive installation, och har därför blivit populära även i elvärmda fritidshus.

– Under rätt förhållanden kan luft/luftvärmepumpen fungera som huvudvärmekälla och mer än halvera de årliga elvärmekostnaderna. De flesta nyare modeller kan dessutom ställas in på underhållsvärme, kring 10-12 grader, vilket passar bra om du vill värma huset för en låg kostnad när det står obebott.

En annan finess är att du kan ansluta en fjärrstyrningsadapter till värmepumpen.

– Då har du möjlighet att styra uppvärmningen via en smarttelefon, så att till exempel huset är varmt när du anländer dit en vinterhelg.

Det finns dock vissa saker att tänka på innan du installerar en luft/luftvärmepump. Dels bör du göra en energiberäkning för att bedöma om investeringen verkligen lönar sig. Ta fram dina elräkningar, eller kolla med ditt elbolag, för att se hur mycket el hushållet brukar förbruka under ett år.

– Tänk på att det inte bara elvärmen som ingår i elräkningarna utan också hushållselen. Den posten, som kanske är uppemot 20 procent, får du räkna bort i din kalkyl.

Luft/luftvärmepumpen sprider värmen via en fläktenhet inomhus och bör därför placeras så att den kan fördela så mycket värme som möjligt ut i rummen. Det är optimalt om fritidshuset har öppen planlösning och ett fåtal rum. Om pumpen inte förmår värma alla utrymmen bör uppvärmningen kompletteras, till exempel med elradiatorer.

– Har du äldre radiatorer är det viktigt att kolla att termostaterna fungerar korrekt och reagerar på temperaturvariationer. I annat fall är det värt att investera i nya, elektroniska termostater för några hundralappar styck. Det man gör är att sätta en ny termostat innan radiatorn och vid behov koppla förbi den gamla, säger Mats Danielsson.

Luft/luftvärmepump i fritidshuset

Teknik: Värmepumpen flyttar värmeenergi från uteluften och överför värmen via en utomhusenhet till en fläktenhet inomhus. Tekniken innebär ett effektivare uppvärmningssätt jämfört med vanlig elvärme. Värmepumpen fungerar även vid minusgrader, men effekten försämras om det är riktigt kallt (ner mot –20 grader).

Förutsättningar: Passar bra som komplement i elvärmda hus, även i friggebodar och Attefallshus. En öppen planlösning ger bäst utbyte. Tänk på att värmepumpen inte värmer tappvattnet.

Investeringskostnad (inkl installation): 10 000-20 000 kr. Etablerade märken ligger i den övre prisnivån. Installationen är berättigad till rotavdrag.

Vanliga funktioner: Förutom uppvärmning brukar värmepumpen ha funktioner för underhållsvärme, luftrening och luftkonditionering.

Extrafunktion: Många nya modeller kan anslutas till en fjärrstyrningsenhet som gör det möjligt att övervaka och styra uppvärmningen på distans.

Installera luft/luftvärmepump – tänk på det här!

Välj en modell som är anpassad efter nordiska förhållanden. Jämför testresultat från oberoende källor, samt garanti- och servicevillkor hos leverantörerna.

Försök aldrig installera värmepumpen själv – installationen måste göras av en behörig fackman.

Inomhusfläkten bör placeras så att värmen kan spridas över stora ytor. Se till att inget möblemang står i vägen.

Värmepumpens utomhusenhet bildar kondensvatten som måste avledas så att det inte rinner ner mot husgrunden eller bildar en ”isbana” vintertid vid uppfarten till huset.

Använder du värmepumpen för luftkonditionering sommartid kan det bildas vatten i inomhusenheten. Vattnet måste då avledas via ett dräneringsrör. I början av hösten är det lämpligt att köra aggregatet en stund på värme så att inomhusenheten torkas ut ordentligt.

Glöm inte att rengöra värmepumpens luftfilter regelbundet, då smuts och partiklar försämrar pumpens effekt.

Liknande inlägg