Skippa elnätet – gå off grid!

Solcellspaneler på stugan, bra alterantiv om du inte har tillgång till elnät.
Med dagens teknik kan du ordna el i stugan året om, utan att vara inkopplad på elbolagens nät. Men du måste vara inställd på att leva energiklokt.
Det allmänna elnätet sträcker sina tentakler över stora delar av Sverige. Men i kustområden och på landsbygden – där många av våra stugor och torp ligger – når inte alltid elledningarna fram. Det är inte heller billigt att få anslutning till elnätet. I många fall kan kostnaden uppgå till en bra bit över 100 000 kronor.

Alternativet är att fixa elen på egen hand – med hjälp av så kallad ”off grid-teknik”.
– Teknikutvecklingen inom framför allt solenergi och batterilagring underlättar möjligheten att ordna ett funktionellt off grid-boende. Samtidigt måste du vara beredd att anpassa din livsstil och elanvändning utifrån hur tekniken fungerar, säger Göran Lenggvist, som är expert på alternativ energi och driver webbplatsen 24volt.eu.

Under den ljusa delen av året är solcellspaneler i kombination med batterier den vanligaste lösningen för att trygga off grid-husets strömförsörjning. På vintern kan du däremot inte förlita dig på solenergin.
– Som komplement kan ett litet vindkraftverk fungera bra, under förutsättning att du bor på en plats med bra vindförhållanden. I annat fall är det säkrast att investera i någon typ av bränsledrivet elverk, i synnerhet om du vill bo i huset året om.

Spänning och effekt är två begrepp som är bra att hålla koll på när du planerar för ett off grid- boende. Elsystemet brukar dimensioneras för 12, 24 eller 48 volts likspänning, beroende på hur stort effektbehov hushållet förväntas ha. Effektbehovet är relaterat vilken elutrustning du vill använda och hur mycket el de olika apparaterna drar.
– En tumregel är att 12-voltsnätet lämpar sig för ett fåtal strömsnåla produkter, till exempel vattenpump, mobilladdare, kaffebryggare och LED-belysning, medan ett 24-voltsnät ger utrymme för lite fler elartiklar. Vill du ha en mer omfattande maskinpark kan det behövas ett 48-voltssystem, men du får ändå vara beredd att avstå från stora strömslukare som dammsugare, tvättmaskin och elspis.

Det finns idag ett flertal leverantörer av off grid-system varav många även erbjuder hushållsutrustning anpassad för 12/24 volt. Företagen säljer också växelriktare, en komponent som ansluts till batterilagret för att kunna driva vanliga 230 volts hushållsapparater.
– Kvaliteten på off grid-produkter varierar ganska mycket och mitt råd är undvika de allra billigaste alternativen. Det viktigaste, tycker jag, är att satsa på batterier av hög kvalitet som inte så känsliga för urladdning. Med bra batterier säkrar du att elsystemet kontinuerligt fungerar, säger Göran Lengqvist.

Vanliga exempel på off grid-utrustning

Solel/vindkraft
Användning: Solcellspanelerna/vindsnurran laddar ett batteripaket via en laddningsregulator. Från batteriet kan du sedan välja att ta ut likström, vanligtvis 12 eller 24 volt. Dimensionen på anläggningen avgörs av vilket eleffektbehov du har i bostaden. Ofta går det bra att bygga ut systemet, till exempel med fler solpaneler. Enklast är att välja ett komplett installationspaket för husets elförsörjning.
Prisnivå: (exkl batteripaket): 200-500 W solcellspanel, inkl laddningsregulator: 5 000-10 000 kr. Hybridsystem (sol/vind), 1000 W: 20 000-25 000 kr.
Tänk på! Vill du använda vanliga 230 volts elapparater måste systemet kompletteras med en växelriktare (inverter).

Solar Power Kit
Solenergipaket

Batterilager
Användning: Batterier används för strömförsörjning (energilager) under tidpunkter när huset inte får el från sol/vind eller elverk. Batterilagret kan byggas ut med flera seriekopplade batterier av samma typ. De vanligaste typerna av batterier är blybatteri (”fritidsbatteri”), AGM-batteri, GEL-batteri och Litiumjonbatteri.
Prisnivå: AMG-batteri (200 Ah): 6 000 kr, GEL-batteri (200 Ah): 7 000 kr, Litiumjonbatteri 200 Ah: 30 000 kr.
Tänk på! Livslängden på batterier varierar mycket beroende hur de hanteras och laddas. De flesta batterityper (med undantag från litiumjon) bör laddas upp regelbundet och bör inte stå urladdade längre tider.

Energilager. Batterier.
Batterisystemet med GEL-batterier.

Elverk
Användning: Med hjälp av ett litet motordrivet elverk kan du snabbt få ström till stugan. Vanligtvis används aggregatet som reservkraft under vinterhalvåret. Med tanke på bränslekostnad och miljöpåverkan (diesel/bensin) är det klokt att begränsa drifttiden.
Prisnivå: Mindre elverk med en effekt på 1 000-3 000 W kostar omkring 3 000-6 000 kr.
Tänk på! Kontrollera ljudnivån på aggregatet, samt bränsleåtgång och drifttid.

bärbart elverk
Bärbart elverk

Tänk på det här när du går off grid

Skaffa dig kunskap. Lär dig hur off grid-tekniken fungerar och rådfråga gärna kunniga experter/installatörer om teknikval och dimensionering innan du sätter igång.
Kalkylera för framtiden. Gör en bedömning av hur stort elbehov hushållet har med hänsyn till boendevanor och komfortkrav. Planera även för framtida behov.
Se över kostnaderna. Off-grid-elektronik för svagström är i regel dyrare än vanlig hushållselektronik. Överväg vilken utrustning som är nödvändig och ger mest utbyte för pengarna.
Prylar på rätt plats. Iordningställ ett teknikutrymme där du enkelt kan hantera och sköta utrustningen.
Blir det snyggt? Fundera på hur lösningarna ska installeras/arrangeras så att de estetiskt inte stör byggnadens karaktär.
Anlita fackman för elinstallationer. De flesta elarbeten måste utföras av en auktoriserad elinstallatör, men en del enklare arbeten får du utföra själv. Information om regler finns på Elsäkerhetsverkets hemsida.
.

Liknande inlägg