Mandelmanns satsar på egen energi

Självförsörjande. Mandelmanns har investerat i både solceller och eget vindkraftverk.
Foto av Eijer Andersson
Marie och Gustav Mandelmann litar på vädrets makter. De har utrustat sin gård på Österlen med både en solcellsanläggning och ett eget vindkraftverk. ”Vårt mål är att bli självförsörjande på energi”, fastslår paret.

Det blåser uppe på gårdskullen och Marie och Gustav Mandelmann har fäst blickarna på mätaren i kontrollskåpet. Ovanför dem reser sig ett vindkraftverk med ett konstfullt utformat trätorn.
– Nu är det 5,6 meter per sekund och effekten är uppe på 8,7 kilowatt!, ropar Gustav entusiastiskt.
Vallhunden Saffran är inte lika nöjd. Han rusar runt och skäller högljutt mot vindturbinen som roterar uppe på tornet.
– Tids nog kommer att han vänja sig, säger Gustav.

Vindkraftverket "Dalifanten" är helt byggt i trä.
Mandelmanns vindkraftverk, ”Dalifanten”, är helt byggt i trä.

Gårdskraftverket kopplades in på elnätet i somras. Tillsammans med solcellspanelerna, som installerats på maskinhallens tak, räknar paret Mandelmann med att uppnå en egen elproduktion kring 70 000 kilowattimmar om året. Detta kommer att täcka en stor del av gårdens totala elanvändning som brukar uppgå till omkring 85 000 kilowattimmar om året.
– Sol- och vindkraft är en bra kombination, då solcellerna ger mycket utbyte under sommaren medan vindkraftverket är effektivast under vinterhalvåret. Lägger vi på ytterligare solpaneler på boningshuset kommer vi att uppnå en produktion som motsvarar hela gårdens årliga energibehov, säger Marie.

Paret Mandelmann har bott på gården Djupadal på Österlen i snart tjugo år och etablerat en mångsidig verksamhet. De bedriver jord- och skogsbruk med ekologisk inriktning och har dessutom öppnat en gårdsbutik, en restaurang och en visningsträdgård. Under sommarhalvåret brukar gården locka tusentals besökare från när och fjärran.
– Vår filosofi är att kunna försörja oss med det som odlingarna, djuren och skogen ger. Samtidigt vill vi visa våra gäster att självhushållning faktiskt fungerar och att man kan leva ett gott liv, utan att det tär på jordens resurser, berättar Gustav.

Solcellsanläggningen på 17 kW ligger i söderläge på maskinhallens tak.
Solcellsanläggningen på 16 kW ligger i söderläge på maskinhallens tak.

För Mandelmanns är fjolårets stora investering i sol- och vindkraft ytterligare ett sätt att främja miljön och förverkliga möjligheterna med självhushållning.
– Vi frigör oss från behovet att köpa el av en elhandlare. Dessutom kan vi emellanåt också leverera och sälja förnybar el som vi inte själva förbrukar. I framtiden, när kärnkraften stängs ner, kan egen elproduktion på landsbygden bidra till att jämna ut belastningen i elnäten, säger Marie.

Solcellsanläggningen och vindkraftverket har tillsammans kostat omkring en miljon kronor. Paret har sökt statligt solcellsstöd för installationen, och väntar nu på att bidraget ska betalas ut. Totalt lär det nog dröja uppemot 15 år innan hela investeringen går plus, gissar Gustav.
– Vi tänker långsiktigt och har gott om tålamod. På sikt tror vi att det kommer att löna sig, men det ligger redan ett stort värde i att kunna tillvarata energin från solen och vinden. Detta symboliska värde är svårt att mäta i pengar, säger Gustav.

Mandelmanns investeringar

Solcellsanläggningen på maskinhallens tak består av så kallade CIS-paneler av tunnfilm och har en installerad effekt på 15,8 kWp. Anläggningen har en beräknad livslängd på minst 25 år.

Gårdskraftverket, ”Dalifant”, är ett miljöanpassat vindkraftverk som består av ett 19,8 meter högt trätorn och en vindturbin på 11 kW. Kraftverket har inget betongfundament, utan är istället förankrat via kraftiga skruvar i marken.

InnoVentums Dalifant

Visste du att en Dalifant producerar fem gånger mer energi per materialenhet (kWh per kg material) i konstruktionen än vad storskaliga vindkraftverk ifrån Vestas och Enercon gör?

Se vad Dalifanten producerar i realtid hos Mandelmanns: http://live.innoventum.se/mandelmann/

Läs mer om Dalifanten här

Futura Energi - Sveriges Tunnfilmsexpert

Mandelmanns trädgårdar har valt solcellspaneler av tunnfilm, CIS-paneler, som ger:
Hög effekt även molniga dagar.
Hög produktion även om ej i söderläge.
Temperaturstabil – hög effekt även under varma sommardagar.
Är miljövänlig och estetiskt tilltalande.
Har mycket hög kvalité. Japansk tillverkning.

Se vad anläggningen producerar just nu och historiskt!
http://evishine.dk/mandelmann

Mer information om solceller och tunnfilm finner du på:
www.futuraenergi.se/

Liknande inlägg