Bli energiklok med elbil och laddbox

Lägre driftkostnader och mindre miljöpåverkan är två starka argument för att satsa på en elbil. Med en laddbox i garaget underlättar du bilägandet – och gör dessutom en energiklok affär!

En elmotor har högre verkningsgrad än en förbränningsmotor, det vet vi. Det betyder att man får ut mer energi i form av förflyttning för varje mått energi som matas in i motorn i form av bränsle respektive elektrisk laddning. Elmotorns verkningsgrad är ungefär 90 % jämfört med dieselmotorns 40 %. Men verkningsgraden ger inte hela bilden av de olika biltypernas energiförbrukning. Vi skulle även vilja veta hur mycket energi de olika bilarna faktiskt förbrukar på en viss körsträcka. Och för vår privatekonomi är det i slutänden inte helt ointressant hur mycket de olika bilarna kostar att köra per mil. Låt oss titta på det.

 

Energiförbrukning elbil vs diesel

När en miljö- och klimatmedveten person byter sin gamla bil med förbränningsmotor mot en elbil, är det som att en tyngd lättar från personens axlar. Nu kan man ta bilen och uträtta ärenden utan att hela tiden fråga sig om det verkligen är motiverat. Om man inte hellre borde gå till fots eller åka kollektivt – även om det är lite bökigt när man ska köpa ett skrivbord på IKEA.

Och det är väl gott så, men samtidigt måste man komma ihåg att även elbilar förbrukar energi. Den lilla detaljen kommer man fortfarande inte ifrån. Men då är frågan, hur mycket energi förbrukar elbilen i jämförelse med den gamla miljödieseln?

Nissan Ariya – en intressant elbil i 2021


Låt oss säga att elbilen drar 2 kWh/mil, vilket är en rimlig siffra för en Tesla, medan många mer modesta modeller ligger lägre än så. Låt oss sedan säga att dieselbilen drar 0,7 liter/mil. Det får vara en hyfsat snål diesel på motorväg för att den ska klara det, och många bensinbilar drar förstås betydligt mer än så. Med ett energiinnehåll för dieseln på 9,8 kWh/liter får vi en energiförbrukning för dieselbilen på 6,9 kWh/mil, som alltså ska jämföras med elbilens 2 kWh/mil. Dieselbilen drar i det här exemplet alltså mer än tre gånger så mycket energi som elbilen. I ett annat exempel kommer Vi Bilägare fram till liknande siffror.

När man kör iväg med sin elbil är det alltså inte helt opåkallat att man gör det med ett lättare samvete. Sen spelar det förstås också in hur elen tillverkas. Om man laborerar med ett värsta scenario där elen helt och hållet tillverkas från olja, får man enligt Chalmers en total verkningsgrad på bara 40 % för en elbil, att jämföra med ca 85 % för förbränningsmotorn. De siffrorna inbegriper även tillverkningen och är alltså inte desamma som verkningsgraden för själva motorn. Med en sådan elproduktion skulle det mesta av elbilens klimatvinst vara uppäten. Men så ser det nu inte alls ut i det svenska elnätet, utan där kommer en mycket liten del av den producerade elen från fossila bränslen.

Så, ja, elbilen är betydligt billigare per mil att köra, förutom att den förbrukar mindre energi.

Milkostnad för elbil vs diesel

Även om det till stor del är engagemanget för klimatet som driver dagens snabba utveckling av elbilar, kan man som privatperson ändå inte helt bortse från kostnaden för den egna plånboken. Att byta till en elbil innebär ofta att man tar på sig en större kostym – elbilar är helt enkelt dyra i inköp. Man vet att elbilarna är enklare som system betraktat och medför lägre kostnader för service och reparationer, men vad kostar de att köra? Vi såg längre upp att elbilen drar mindre energi per mil än miljödieseln, men hur ser jämförelsen ut om man tittar på milkostnaden?

Om vi fortsätter med exemplet ovan, där vi jämförde en elbil som drar 2 kWh/mil med en diesel som drar 0,7 liter/mil, så behöver vi bara blanda in priset per energienhet i kalkylen för att få svaret på vår fråga. När detta skrivs kostar fordonsdieseln ungefär 18 kr/liter (september 2021). Elpriset för konsumenten vid samma tidpunkt ligger kring 1,50 kr/kWh. Sätter vi in de siffrorna i ekvationen får vi en milkostnad på 12,6 kr/mil för diesel och 3 kr/mil för elbilen. Det skiljer alltså en faktor 4 ungefär. Så, ja, elbilen är betydligt billigare per mil att köra, förutom att den förbrukar mindre energi. Alltså en win-win i betydelsen bra för klimatet och bra för plånboken. Elbilen drar mindre energi och el är en billig form av energi – men för att vara riktigt ärlig ska man också påpeka att ungefär hälften av milkostnaden för dieselbilen består av bränsleskatt. Å andra sidan är ju syftet med skatten att flytta vår konsumtion bort från fossila bränslen och över till inhemsk el. Våra beräkningar här visar samma sak som den pågående utvecklingen inom bilindustrin: bränsleskatten uppfyller sitt syfte.

Mer energieffektiv laddning med en laddbox

När du enligt ovan har kommit fram till att din nya elbil är både mer energiklok och billigare att köra än den gamla miljödieseln, kommer vi till följdfrågan hur man på bästa sätt ska ladda sin elbil om man vill vara energiklok?

Om man inte vill vara helt utlämnad till kommersiella aktörer, vilket vore både dyrt och väldigt opraktiskt, måste man ordna någon form av laddning hemma. En av de stora fördelarna med elbil är ju också det att man kan tanka den i sitt eget garage.

Här är det ganska lätt att se att en laddbox ger en mer energieffektiv laddning av elbilen jämfört med det gamla hederliga vägguttaget som du har i garaget. Förutom att laddning med laddbox går snabbare och därigenom kan garantera en körklar bil med ett fulladdat batteri varje morgon, kan den också jobba på ett mer effektivt sätt mot elnätet och på så sätt göra dig mer energiklok.

Den första skillnaden med en laddbox jämfört med ett klassiskt uttag är att laddboxen slår av strömmen när batteriet är färdigladdat. Detta tillsammans med inbyggd intelligens och en lättanvänd mobilapp gör redan laddboxen till ett mycket bättre alternativ.

Med den inbyggda logiken i en smart laddbox kan du dessutom styra laddningen av bilen till en tid på dygnet då elen är billigare, normalt sett alltså på natten när efterfrågan på el är lägre i samhället som helhet. En positiv följdeffekt av detta är just också att elbehovet sprids bättre över dygnets timmar, vilket ger jämnare belastning för både distributionsnät och elproducenter. Om du dessutom är stolt ägare till en solcellsanläggning, kan en smart laddbox se till att i varje givet ögonblick ta så mycket som möjligt av strömmen till elbilen från solcellerna i stället för elnätet. En besparing både i kostnad och energieffektivitet.

 

 


Halo laddbox från Svenska Charge Amps

[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Fakta” color=”custom” accent_color=”#006da3″ css=”.vc_custom_1516018062645{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}”][vc_column_text]

4 fördelar med elbil och laddbox

● Elbilen drar mindre energi. ● Elbilen använder renare energi. ● Elbilen har lägre milkostnad. ● En laddbox laddar mer energieffektivt.
[/vc_column_text][vc_empty_space height=”10px”][/vc_column][/vc_row]

Liknande inlägg