Lena och Bengt bytte pellets mot värmepump

Foto av Lars Bärtås

Lena och Bengt Johansson bestämde sig för att satsa på en ny luft/vattenvärmepump som värmekälla i sin 50-talsvilla. Värmepumpen installerades under en dag – så här gick det till.

På köksbordet i Lena och Bengts villa ligger prydligt ordnade högar med offerter, kalkyler och informationsmaterial. De båda villaägarna kan med fog kalla sig ”medvetna konsumenter”.
– Ska vi göra en investering för huset är vi noggranna med att leta upp fakta, jämföra erbjudanden och ta in offerter från flera olika firmor, säger Lena.

Det var precis var de gjorde när de bestämde sig för att byta uppvärmning i villan, som är byggd 1951 och som de bott i sedan 1979.  Under många år eldade med villaolja, men när oljepriset började stiga i början av 2000-talet valde de att ansluta en pelletsbrännare till den befintliga pannan. Tekniken fungerade i stort sett problemfritt – fram till i vintras då värmepannan började krångla.
– Det fanns inte längre några reservdelar att tillgå. Så vi övervägde att antingen investera i en ny pelletspanna eller ändra uppvärmningssätt till en värmepump, såsom flera av våra grannar gjort, berättar Bengt.

Det är viktigt vara påläst när man ska byta värmesystem, konstaterar Lena Johansson.

Lena, som alltid haft noggrann koll på husets driftskostnader, satte igång att kalkylera. Hon sökte information om olika uppvärmningssystem och tog fram statistik över husets energianvändning. Efter att ha jämfört olika alternativ föll valet på en luft/vattenvärmepump.
– Kostnadsmässigt skulle det inte bli någon större skillnad mellan en ny pelletspanna och en ny värmepump. Men vi tyckte att värmepump känns bekvämare än eldningen och skötseln med pellets. Enligt de tester vi läst är de nya luft/vattenvärmepumparna också mycket effektiva, särskilt i ett milt klimat som här i Sydsverige.

Via en offerttjänst på nätet fick paret kontakt med olika lokala värmepumpsleverantörer. Fyra av företagen gjorde hembesök för att bedöma förutsättningarna för installationen. Det visade sig att deras offerter skilde sig ganska mycket åt, både vad gällde energikalkyler och installationskostnader.
–  Vi hade gjort en egen energiberäkning som jämförelseunderlag och valde inte den leverantör som var billigast utan den som verkade mest tillförlitlig och noggrann. Dessutom hade företaget fått goda referenser, bland annat från vår granne, vilket höjde förtroendet, säger Lena.
Lena och Bengt har årligen förbrukat cirka 4600 kilo pellets för att värma huset, vilket motsvarar ungefär 22 000 kilowattimmar (kWh) el. Paret har även använt två eluppvärmda radiatorer i källarutrymmena. Den nya luft/vattenvärmepumpen med en effekt på 11 kilowatt (kW) beräknas effektivisera hushållets energianvändning till 8685 kWh/år, det vill säga närmare en tredjedel i jämförelse med en vanlig elpanna.

Lena och Bengt valde att beställa en totalentreprenad, där leverantören ansvarar för alla delar av installationen. Men de har gjort en del förarbeten själva för att minska utgifterna.
–  Jag har själv gjutit betongfundamentet som värmepumpen ska stå på, vilket nog sparade drygt en tusenlapp. Jag har också städat ut pelletsförrådet och monterat bort pelletsbrännaren, så att vi slipper merkostnaden för röjningsarbetet, säger Bengt.

Installation värmepump
Bengt har själv gjutit betongfundamentet där värmepumpen ska stå.

Vi var på plats när Lena och Bengt fick sitt nya värmesystem installerat. Så här gick installationen till – steg för steg:

1. Demontering av den gamla pannan.
Rörläggaren Per Persson anländer tidigt på morgonen. Han börjar med att koppla bort anslutningarna till den gamla värmepannan. En halvtimme senare anländer två demonterare som avlägsnar pannan och övrig utrustning som pumpar, expansionskärl och värmerör (som ska ersättas med nya kopparrör). Pannrummet städas i ordning för att förbereda installation av värmepumpens inomhusenhet.

2. Elinstallation förbereds.

Elektrikern Daniel Karlsson är på plats för att förbereda elsystemet inför inkopplingen av det nya värmesystemet. Husets huvudsäkring på 16 A kommer att stärkas upp till 20 A för att hantera en ökad effektbelastning när bränsleanläggningen ersätts med eldriven uppvärmning.

3. Håltagning.

När pannrummet är utrensat anländer håltagaren Johan Kristoffersson. Luft/vattenvärmepumpen ska placeras på södersidan av huset, i nära anslutning till pannrummet. Johan borrar upp två större hål genom källarväggen, där värmerören för tillopp och retur mellan värmepumpen och inomhusenheten ska dras. Han borrar även ett mindre hål längre ner på väggen för att kunna ansluta ett dräneringsrör för kondensvattnet från utomhusenheten ned till pannrummets avlopp.

4. Värmepumpsenheterna installeras.

Pelle och Daniel hjälps åt att sätta inomhusenheten på plats, där den gamla värmepannan tidigare stod. Frontpanelen är avlyft för att den inte ska skadas under arbetet. Pelle monterar därefter innerdelens framledning och retur från värmesystemet samt säkerhetsventilerna och påfyllningsventilen till värmesystemet.

När inomhusenheten är i iordningsställd är det dags att montera värmepumpen utomhus. Pelle och Daniel hjälps åt att förankra pumpen på betongfundamentet (som Bengt har gjutit) så att den står rakt och stabilt. Eftersom värmepumpen behöver fri passage för luftcirkulation monteras den cirka 40 centimeter ut från husväggen.

5. Elen kopplas på.
Daniel har installerat två säkerhetsbrytare för att kunna stänga av värmepumpsenheterna separat. I modulens elcentral ansluter han kommunikationskabeln mellan inomhusdelen och värmepumpen, samt framledningsgivare och utegivare. På värmepumpsenheten utomhus öppnar han ellådan och ansluter kommunikationskabel och strömförsörjningskabel.
Under tiden som Daniel arbetar med värmepumpsenheterna passar Pelle på att montera in de nya vattenburna radiatorerna i pannrummet och tvättstugan. När radiatorerna är inkopplade behöver Lena och Bengt inte längre använda de gamla elradiatorerna, som slukat mycket ström under vintern.

6. Påfyllning och avluftning av systemet
När installationsarbetet är klart ska värmepumpsanläggningen anslutas till husets radiatorsystem och tappvatten. Pelle öppnar tappställena och fyller på värmesystemet med vatten som ska cirkulera i systemet. Det är viktigt att ledningarna avluftas helt under påfyllning och att det blir rätt tryck i radiatorsystemet, vilket visas på manometern (börtryck) ovanför inomhusmodulen. När påfyllningen är klar stänger Pelle luftningsventilerna. Värmepumpen är nu redo för uppstart.

7. Värmesystemet injusteras och tas i drift.

Pelle avslutar arbetet med att kontrollera att värmesystemet är korrekt installerat. Han visar Lena och Bengt vilka inställningar som de kan göra på värmepumpens display. Tillsammans ställer de in kurvan för framledningstemperatur till radiatorerna, vilket senare kan finjusteras vid behov.

Summering
Installationsarbetet påbörjades kl 06.45 och pågick fram till kl 19.30, då hela anläggningen var driftsatt. Blienergiklok.se har efter installationen varit i kontakt med Lena och Bengt.
– Hittills fungerat allt utan problem. Det enda vi gjort är att justera ner värmekurvan lite grann eftersom det var några grader för varmt inomhus. Elräkningarna är också låga och nu slipper vi dessutom utgifterna för pelletsen, hälsar Lena.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”10px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”LEVERANTÖRSFAKTA” color=”custom” accent_color=”#006da3″ css=”.vc_custom_1457112197765{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}”][vc_column_text css=”.vc_custom_1575622270568{background-color: #a4f2ef !important;}”]

Lena och Bengts nya värmepump:

Den nya luft/vattenvärmepumpen – Thermia Atec 11 – värmer upp 150 kvm boyta, plus källare, med 21 graders inomhustemperatur. Den totala förbrukningen med värmepumpen är beräknad till 8685 kWh/år, baserat på drygt 3000 timmars drifttid och en årsverkningsgrad på 2,88. Värmepumpen är på 11 kW med inbyggd scrollprocessor (on/off). Inomhusenheten består av en elpanna (upp till 15 kW) med cirkulationspump, reglerutrustning och 180 liters slingberedare som ska kunna leverera drygt 60 gradigt tappvarmvatten.
Totalentreprenaden har utförts av Värmepumpcenter Rotek Malmö AB.
Kontakta Rotek för mer information: www.rotek.se

[/vc_column_text][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Liknande inlägg