Ny bok inspirerar till bättre och billigare byggande

[vc_row][vc_column][vc_custom_heading source=”post_title” font_container=”tag:h1|font_size:20|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]Med sin nya bok ”Bygg bättre billigare” vill byggprofessorn Christer Harrysson väcka debatt kring bostadsbyggandet i Sverige – och ge husbyggare och husägare inspiration att välja rätt bygg- och energilösningar. [/vc_column_text][vc_empty_space height=”35px”][vc_column_text]Christer Harrysson, professor i byggteknik, har bevakat och granskat den svenska byggbranschen i flera decennier. Inte sällan har han riktat kritik mot nya byggmetoder som han anser är dåligt beprövade och tekniskt vanskliga. Till exempel varnade han i ett tidigt skede för enstegstätade putsfasader som var billiga att uppföra, men kostsamma att åtgärda.

Mycket av hans kritik har riktats mot ”energieffektiva modelösningar”. Ett exempel är konceptet luftvärme som marknadsfördes under 1980-talet och som senare visade sig ge upphov till allvarliga innemiljöproblem. Ett annat aktuellare exempel är passivhus, där isolering och värmeåtervinning med FTX-ventilation förväntas ersätta behovet av konventionell uppvärmning.
– Mina undersökningar visar att passivhusen i regel inte alls är så energieffektiva som många experter och medier hävdat. Dessutom är de väldigt dyra att bygga, säger Christer Harrysson.

”Min förhoppning är att den nya boken ska kunna bli en tankeväckare och inspirationskälla för myndigheter, fackfolk, husbyggare och husägare.”

Harrysson har inte heller varit nådig mot vissa branschaktörer – husföretag, mäklare, kontrollansvariga och besiktningsmän – som frestas att liera sig med varandra och agera partiskt, till nackdel för husägare och konsumenter.
– Jag har periodvis varit mycket impopulär bland vissa intressegrupper i branschen, säger Harrysson och nämner att hans skrivbordslåda rymmer en del korrespondenser med arga och ibland hotfulla formuleringar.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”10px”][vc_column_text]Harrysson har publicerat ett flertal böcker och fackartiklar genom åren. Hans debattbok Husdoktorn går ronden (2006) gjorde honom känd i vidare kretsar. Nu har han publicerat en uppföljare, Bygg bättre billigare, som tar ett bredare och djupare grepp om bygg- och energirelaterade frågor.
– Min förhoppning är att den nya boken ska kunna utgöra en viktig byggsten till en framtida kunskapsbank, en tankeväckare och inspirationskälla för myndigheter, fackfolk, husbyggare och husägare.

I den nya boken hävdar Harrysson, med stöd från forskning och empiri, att branschen har alla möjligheter att bygga hus med bättre kvalitet och energiprestanda till en betydligt lägre kostnad än idag.
–  Min bok visar att det går att minska såväl byggkostnader som energianvändning med minst 30 procent vardera. Kunskapen om kostnadseffektivare byggande finns, men i många fall saknas intresse och incitament. Företagen vill ha höga vinstmarginaler och samhället vill ha höga skatteintäkter, vilket höga byggkostnader och ineffektiva lösningar främjar, säger Christer Harrysson.

Bygg bättre billigare

”Bygg bättre billigare” finns att beställa i nätbokhandeln AdLibris, men kan även rekvireras via hemsidan byggochenergiteknik.se

Christer Harrysson har bidragit med energitips här på blienergiklok.se. Han har även samarbetat med vår redaktör och energireporter, Lars Bärtås, i manusarbetet med sin nya bok.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”10px”][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Liknande inlägg