Effekttariffer kräver kloka elkonsumenter

Elnätsavgifter höjs kraftigt i år.

[vc_row][vc_column][vc_custom_heading source=”post_title” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]Effekttariffer på elnätsavgiften och högre svängningar i elpriset. Nu utmanas elkonsumenterna att använda el på ett klokare sätt. [/vc_column_text][vc_empty_space height=”35px”][vc_column_text]Elnätsbolaget Vattenfall Eldistribution planerar att under 2020 börja införa effekttariffer för elöverföring i sina nät, ett beslut som berör närmare 900 000 kunder som har elnätsabonnemang hos bolaget. Effekttariffen gäller den rörliga avgiften i elnätsabonnemanget och innebär att kunden betalar mer för elen under tidpunkter då det är hög belastning på elnäten och mindre när det är lägre belastning.
– Syftet med denna prissättning är att motivera kunderna att styra sin elkonsumtion så att effektuttaget i elnätet blir jämnare, säger Lee Gidlöf, på kommunikationschef på Vattenfall Eldistribution.

Några mindre elnätsföretag i landet har redan infört effekttariffer och mycket talar för att fler bolag, vid sidan av Vattenfall Eldistribution, kommer att införa liknande prismodeller framöver.

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”10px”][vc_custom_heading text=”Elpriser högre och svängigare” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]

När det gäller marknadspriset på el har prisnivåerna i år legat generellt högre än tidigare år. Sommarens extrema torka har varit en bidragande orsak. Men väderleken är inte den enda förklaringen, fastslår Arne Bergvik, chefsanalytiker på Jämtkraft.
– Stigande marginalkostnader för gas och kolkraft i framför allt Tyskland har bidragit till att driva upp priserna på den nordiska elbörsen. Även prisnivån på utsläppsrätter, som ökat med över 200 procent på två år, är en bidragande del.

Mycket talar för att priserna på utsläppsrätter fortsätter stiga framöver. En anledning är klimatkrisen som tvingar fram nya politiska beslut.

– Länderna i Europa måste förhålla sig till de klimatmål man skrivit under. För att klara åtagandena krävs ändrade skatteregler och subventioner som gör att fossila bränslen blir dyrare, samtidigt som förnybar energi prioriteras.

I Sverige förbereder sig kraftbolagen för en omställning av energisystemet, där konstant produktion från kärnkraft successivt ska ersättas med bland annat vindkraft. Det innebär att elpriserna kommer att påverkas av vädrets makter i högre grad än tidigare. Utmaningen för elkonsumenterna är att då försöka använda elen på ett smartare sätt.
– Som elkund bör man leta efter förmånliga elavtal och kanske även se över möjligheten att ändra och styra sin elanvändning. Har du ett energislukande hus eller en verksamhet som använder mycket el kan det även vara klokt att börja producera egen el med solceller, om förutsättningarna finns. Priserna på solcellsanläggningar fortsätter att sjunka, vilket ökar motivationen för en sådan investering, säger Arne Bergvik.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”10px”][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Liknande inlägg