SKI: ”Allt fler vill producera egen el”

Andelen kunder som vill producera egen el ökar markant.

[vc_row][vc_column][vc_custom_heading source=”post_title” font_container=”tag:h1|font_size:20|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]Elbolag som visar engagemang för samhälle och miljö har större chans att få nöjda kunder. Samtidigt märks ett kraftigt ökat intresse hos elkunderna att producera sin egen el. Det visar den senaste undersökningen från SKI.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”35px”][vc_column_text]Svenskt Kvalitetsindex (SKI) mäter kundnöjdheten bland privatpersoner och företag för elhandel, elnät och fjärrvärme. För privatkunder inom elhandel toppar Karlstad Energi och för företagskunder inom elnät toppar Skellefteå Kraft. Borlänge Energi kommer bäst ut i övriga fyra kategorier – företagskunder elhandel, privatkunder elnät samt privat- och företagskunder inom fjärrvärme.

I likhet med tidigare år är elkunderna minst nöjda med branschjättarna Eon, Vattenfall och Fortum/Ellevio. Hos privatkunderna hamnar dock elhandelsbolaget Sveriges Energi på jumboplats.

Elhandelskunderna är mest nöjd med Karlstad Energi - minst nöjda med bolaget Sveriges Energi.

Kundnöjdheten för energibranschen totalt sett ligger på samma nivå som det senaste året (ökning +0,2 enheter).
– Förväntningarna ökar vilket är något som energibolagen behöver ta vara på, säger Johan Parmler, vd på Svenskt Kvalitetsindex.

Energibranschen har en viktig roll för att Sverige ska nå riksdagens mål om ett klimatneutralt samhälle år 2040. Det är bland annat energiföretagen som ska få oss konsumenter att köpa förnybar el, installera solceller, lagra energi och bli mer flexibla i vår energianvändning.[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”Kraftigt ökat intresse för egen el” font_container=”tag:h1|font_size:20|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_empty_space height=”10px”][vc_column_text]Intresset för att själv producera el har ökat rejält jämfört med föregående år, visar Svenskt Kvalitetsindex undersökning. Förändringen är tydligast bland privatkunder, där man ser en kraftig ökning av personer som är starkt positiva till att producera egen energi. Samtidigt har andelen som är starkt negativa till detta minskat markant.

Andelen kunder som vill producera egen el ökar markant.

– I framtiden kommer kundernas engagemang och intresse för energibranschen med stor sannolikhet att öka ytterligare, säger Per Grenert, projektledare för studien på Svenskt Kvalitetsindex. För det första ser vi att elpriset kommer öka på sikt, möjligen med en fördubbling. Samtidigt kommer sannolikt diskussionerna och engagemanget kring klimateffekten att öka. Årets undersökning visar även ökade förväntningar på energibranschen som helhet. Högre elpriser, ökade förväntningar och ett större miljöengagemang öppnar upp för en starkare kundrelation i framtiden.

Likt förra året har samhällsengagemang och stark miljöprofil stor påverkan på kundnöjdheten. Framförallt för elhandel är nöjdheten starkt förankrad i en samhälls- och miljöprofil. Intressant här är att en stark samhällsprofil, till exempel att man bidrar aktivt till regionen, har en större påverkan på nöjdheten än en stark miljöprofil. Men det absolut bästa för en positiv kundupplevelse är att leverera på båda dessa parametrar. Det är med andra ord de energiföretag som arbetar hållbart, skapar starka relationer och ett starkt varumärke som i större utsträckning har nöjda kunder.

Fotnot: Undersökningen baseras på totalt 15 040 intervjuer under perioden 14/9-6/11 2018.

Läs hela SKI-undersökningen här [/vc_column_text][vc_empty_space height=”10px”][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Liknande inlägg