Färre bygglov för solceller

solpaneler

[vc_row][vc_column][vc_custom_heading source=”post_title” font_container=”tag:h1|font_size:20|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]Från och med den 1 augusti slopas bygglovet för solpaneler som monteras i hustakets riktning. Lagändringen innebär att det blir enklare och i vissa fall billigare att installera solceller.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”35px”][vc_column_text]I mitten av juni sade riksdagen ja till regeringens förslag om att underlätta bygglovskraven för solenergi. Syftet med lagändringen är att ”underlätta en omställning till förnybar el och avlasta byggnadsnämnderna och rättsväsendet”, skriver regeringen.

Förändringen trädde i kraft den första augusti i år. Johan Lindahl, som är talesperson för Svensk Solenergi, säger till SVT Nyheter att beslutet är ett viktigt steg för att nå en ökad installation av solceller.

– Man har kommit en bra bit på vägen, men är inte helt i mål. Men det gör det ju ett steg enklare att du inte behöver söka och fylla i, och i en del kommuner även betala för, bygglovet. Det gör att du kan lägga mindre tid och även kan få en lägre installationskostnad i slutändan, säger Johan Lindahl.

De senaste tio åren har det skett en snabb ökning av solenergi och den installerade effekten i världen har ökat nästan 50 gånger. Att användningen av solenergi i Sverige har varit så låg har enligt kritiker berott på just ”krånglet” med bland annat bygglov. Ansökningar om bygglov har även inneburit en extrakostnad för privatpersoner; i många kommuner har avgiften uppgått till omkring 5000 kronor.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”10px”][vc_column_text]Fakta/Slopat bygglov för solceller

Bygglov kommer inte längre krävas för installationer av solceller som följer takets riktning. Det gäller de flesta solcellsinstallationer, med undantag för platta tak. I de fallen behöver solcellerna oftast vinklas upp, vilket fortfarande kommer innebära att man behöver söka bygglov i de flesta kommuner.

Installation vid områden eller byggnader som anses vara särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, kräver fortfarande bygglov efter den första augusti.

Detsamma gäller för installationer som byggs i eller i anslutning till områden som är av riksintresse för försvaret.

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”10px”][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Liknande inlägg