Smart uppvärmning på 1800-talsgård

1800-talsgård med smart uppvärmning.
Andreas och Frida vårdar historien på sin lantliga gård i Skåne. Men när det gäller gårdens uppvärmning har de satsat på den allra senaste, uppkopplade värmepumpsteknologin.
Hösten 2010 bestämde sig Andreas och Frida Johnsson för att lämna stadslivet och flytta ut på landet. Närmare bestämt till Andreas släktgård utanför Hässleholm. Den faluröda gården, uppförd i mitten av 1800-talet, erbjöd en lantlig idyll med många barndomsminnen – men också en hel del renoveringsjobb. – Boningshuset hade senast renoverats på 1970-talet, enligt den tidens stil och byggmetoder. Nu har vi rustat upp och inrett huset med inspiration från tidigt 1900-tal, vilket känns mer smakfullt och anpassat till husets historia, berättar Andreas. Boningshuset är på 240 kvadratmeter, inklusive en uppvärmd källare. När paret flyttade in insåg de att uppvärmningen var ett av de mest akuta problemen att åtgärda. Huset värmdes av en äldre vedpanna som slukade ved motsvarande cirka 36 000 kilowattimmar el per år. Detta trots att vissa rum brukade stå kalla under vintern. – Vi har tillgång till skog, så i teorin skulle vi kunnat elda med egen ved utan kostnad. Men vi önskade ett bekvämare system, särskilt med tanke på att vi blivit småbarnsföräldrar, säger Frida.
Boningshuset har renoverats med nya fönster i äldre stil.
Boningshuset har renoverats med nya fönster i äldre stil.
Familjen bestämde sig för att ersätta vedpannan med en värmepump. Det var, åtminstone för Andreas, ingen svårt beslut. Han arbetar till vardags som produktutvecklare inom värmepumpsbranschen. – Vi valde att investera i en 10 kilowatts markvärmepump, vilket passar bra då vi har en stor leråker alldeles utanför huset. Värmepumpen hämtar värmen ur jorden via två kollektorslangar på 400 meter vardera. För att trygga hushållets varmvattenbehov har man installerat en separat varmvattenberedare på 300 liter. Trots att energianvändningen ökat är den totala förbrukningen inte mer än cirka 13 000 kilowattimmar om året, inklusive hushållselen. – Värmepumpen har sänkt elkostnaderna så pass mycket att vi inte behövt göra några omfattande energiåtgärder i huset. Det enda vi gjort är att byta fönster, då de tidigare fönstren var i mycket dåligt skick. Andreas och Frida har valt att uppgradera markvärmepumpen med funktioner som gör det möjligt att styra och anpassa elanvändningen på ett smartare sätt efter husets energibehov. Via en mobilapplikation kan de enkelt övervaka uppvärmningen och få larm ifall det inträffar en driftstörning i värmesystemet.
Familjen kan via en mobilapp övervaka och styra uppvärmningen efter önskat behov.
Familjen kan via en mobilapp övervaka och styra uppvärmningen efter önskat behov.
De har också kompletterat med webbtjänsten Smart Price Adapation, som innebär att värmepumpen hämtar information om det kommande dygnets elpriser på den nordiska elbörsen, Nordpool. – Med den informationen kan värmepumpen optimera uppvärmningen efter rådande elpriser, så att värmepumpen gasar när priset är lågt och bromsar när priset är högt. Allt sker per automatik och man märker ingen skillnad på komforten inomhus, eftersom huset i sig håller värmen.
”Värmepumpen har sänkt elkostnaderna så pass mycket att vi inte behövt göra några omfattande energiåtgärder i huset”
För att kunna dra nytta av funktionen måste man som husägare ha ett timprisabonnemang hos ett elhandelsföretag. Sedan några år finns en lag som möjliggör för alla elkunder att teckna ett timprisavtal, men hittills har denna avtalsform inte fått något större genomslag. – Det är inte så många elhandlare som marknadsför tjänsten aktivt och elpriserna har ju också legat på en ganska låg nivå de senaste åren. Men mycket talar för att priserna kommer att variera mycket mer i framtiden när kärnkraften avvecklas och vi får in allt mer förnybar produktion i energisystemet. I det läget kan den uppkopplade värmepumpen ge en väsentlig besparing.
Den uppkopplade värmepumpen kan anpassa uppvärmningen efter hur elpriset varierar under dygnet.
Den uppkopplade värmepumpen kan anpassa uppvärmningen efter hur elpriset varierar under dygnet.
Att styra uppvärmningen efter elpriserna sparar inte bara pengar. Det gagnar också miljön, framhåller Andreas och Frida. – Om tekniken används i större skala kan det bidra till att jämna ut effektuttaget i elnätet och därmed minska behovet att tillföra el från fossila energikällor. Det känns bra om vi som husägare kan dra vårt strå till stacken och gynna utvecklingen av mer grön el.

Familjen Johnssons gård

Byggår: 1853 Hushåll: två vuxna och tre barn. Boyta, inkl. uppvärmd källare: 240 kvm Uppvärmning: NIBE markvärmepump, 10 kW, samt 300 l varmvattenberedare. Värmepumpens styrsystem uppgraderades 2014-2015 med applikationerna NIBE Uplink och Smart Price Adaption. Övriga energiåtgärder: fönsterbyte, 3-glas. Total elförbrukning per år: ca 13 000 kWh.

Liknande inlägg