IVA varnar för sårbart elnät

Elnätsavgifter höjs kraftigt i år.

[vc_row][vc_column][vc_custom_heading source=”post_title” font_container=”tag:h1|font_size:20|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]Sveriges elförsörjning står inför stora utmaningar och risken för elavbrott ökar. Nu måste politikerna agera, anser Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”35px”][vc_column_text]– Vi är oroade. Sverige anses sedan länge ha ett av de bästa elsystemen i världen, och det har historiskt varit en viktig konkurrensfördel. Men nu står vårt elsystem inför stora utmaningar som kan få mycket allvarliga konsekvenser om inget görs, säger Karin Byman, projektledare för en ny rapport om leveranssäkerheten av elektricitet.

Bakgrunden är att ett tillförlitligt elsystem med hög leveranssäkerhet blir allt viktigare.

– Tyvärr ser vi klara risker för att elsystemet på sikt kan drabbas av såväl fler elavbrott som sämre elkvalitet. Det hotar allt från enskilda hushåll till den elintensiva industrin och ytterst hela samhällets funktion, säger Karin Byman.

Hon tillägger att det är ett hot som hittills inte har uppmärksammats tillräckligt, vare sig av politiker eller näringslivet.

– Åldrande elnät som måste förnyas för mycket stora belopp är en stor utmaning. En annan är urbaniseringen som innebär förtätning av städer som gör att effektbehoven lokalt kan öka så snabbt att det leder till kapacitetsbrist.

Enligt IVA ökar risken för elavbrott och störningar efter 2020. Anledningen är att fyra reaktorer stängs senast 2020. Det förväntas samtidigt byggas mer vindkraft genom det förlängda elcertifikatssystemet som kan leverera energi, men vindkraften har inte samma förutsättningar att leverera effekt och stabil elkvalitet.

– Kärnkraften har under lång tid stått för uppemot hälften av elproduktionen men också för viktiga systemtjänster som krävs för att upprätthålla stabiliteten i elsystemet. Kärnkraften börjar nu successivt fasas ut och omställningen mot en ökande andel icke-planerbar produktion minskar förutsättningarna att klara effektförsörjningen, säger Karin Byman.

IVA uppmanar regeringen att snarast föra upp frågan om leveranssäkerheten på den politiska dagordningen.

– Ett konkret förslag är att ge Svenska kraftnät utökat ansvar för leveranssäkerheten. I dag har ingen myndighet det långsiktiga ansvaret för leveranssäkerheten, vilket är en stor brist med tanke på den centrala betydelse el har.

Läs IVA:s rapport här[/vc_column_text][vc_empty_space height=”10px”][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Liknande inlägg