Ingen risk för skyhöga elpriser

Elsäkerhet. Laddare tillhör de produkter som anmäls mest till Elsäkerhetsverket.

[vc_row][vc_column][vc_custom_heading source=”post_title” font_container=”tag:h1|font_size:20|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]Elpriserna beräknas falla fram till år 2019 och sedan öka under åren 2020-2022. Det framgår av en långtidsprognos som elbolaget Bixia sammanställt.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”35px”][vc_column_text]Bixias långtidsprognos för elprisutvecklingen sträcker sig till år 2030. I prognosen räknar elbolaget med att priserna kommer att falla fram till 2019 för att stiga igen under åren 2020-2022. År 2030 räknar Bixia med att prisnivån kommer att ligga på cirka 33 euro per MWh i snitt, jämfört med det nordiska elpriset 2016 där snittet låg på 27 euro per MWh.

Den främsta orsaken till de stigande priserna år 2020 till 2022 är att flera kärnkraftverk kommer att stängas, både i Sverige, Tyskland och Frankrike. Andra orsaker är ökad nettoexport från Norden och minskad brunkolsproduktion i Tyskland.

– Samtidigt räknar vi med att elanvändning kommer att öka, både på grund av att vi blir fler invånare men också för att fler elbilar kommer in på marknaden samtidigt som det etableras fler serverhallar här i Norden. Fram till 2030 räknar vi med en ökad elanvändning på cirka 21 TWh från dagens nivåer, säger Matina Rosenberg, analytiker på Bixia.

I Bixias långtidsprognoser vägs olika scenarier in, men oavsett vilket som slår in kommer den nordiska elmarknaden att präglas av förstärkt energibalans fram till 2019 som leder till låga elpriser. Ny finsk kärnkraft, Olkilouto 3, och mer förnybart bidrar till den stärkta energibalansen.

– Därefter får vi en försämrad energibalans beroende på stängningen av Ringhals 1 och 2 samt ökad export via nya kabelförbindelser, Matina Rosenberg.[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”Lägre elanvändning per individ” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]Energieffektivisering bidrar till en minskning av elanvändningen per individ. Detta bland annat genom utfasning av glödlampor.

– Samtidigt ökar befolkningen i Sverige i snabb takt, säger Matina Rosenberg. Enligt SCB kan vi se att elanvändning från bostäder och service har haft en ökande trend sedan början på 1990-talet. Boverket bedömer att behovet av nya bostäder överstiger 75 000 årligen fram till 2020.[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”Fler elbilar” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]Avgörande för om elbilen får ett större genombrott på marknaden är kostnaden för batteriet. Denna kostnad har minskat drastiskt de senaste åren.

Det stora genombrottet för elbilen bedöms ske någon gång mellan 2020 och 2025. Idag är ökningen av elbilar och laddhybrider cirka 1000 bilar per månad i Sverige. Vi bedömer att elanvändningen i Norden inom transportsektorn kommer att öka fortsatt i något lägre takt fram till 2020 men att det därefter tar fart lite mer rejält, säger Matina Rosenberg.[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”Elcertifikaten ger mer förnybart” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]I både Sverige och Norge är det elcertifikatsystemet som drivit utvecklingen av förnybart. Bixia bedömer att det gemensamma målet på 28,4 TWh överträffas något. I Sverige är det nu beslutat att bygga ytterligare 18 TWh fram till och med 2030. Det är övervägande mest vindkraft som kommer att byggas inom målen.

– Utöver elcertifikatsystemet sker en ökning av mikroproduktion, framförallt solceller. Vi har beaktat detta i våra analyser och för solen har vi en försiktig nettoökning av solelsproduktion ut på nätet då vi antar att den övervägande delen av solel hamnar ”innanför elmätaren” vilket ger minskad elanvändning från nätet i hushållen, säger Matina Rosenberg.[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”Ökade prisvariationer” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]Bixia räknar med att elpriserna framöver kommer att variera mer under dygnet. Vid våtår i Norden kan det tidvis bli låga elpriser då mycket förnybar el pressar priserna utöver den befintliga vattenkraften. Samtidigt hålls priserna även nere under torrår tack vare mer förnybar produktion.

– Att priserna kommer att variera mycket över dygnet beror framför allt på mycket mer vindkraft i framtiden. Det här kan vi se tecken på redan idag, där vindkraften tydligt har pressat ner elpriserna vid blåsigt väder, säger Matina Rosenberg.

Källa: Bixia[/vc_column_text][vc_empty_space height=”10px”][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Liknande inlägg