Flexibel elkonsumtion gagnar alla!

Elkonsumtion. Lars Sundström, energibloggare

[vc_row][vc_column][vc_custom_heading source=”post_title” font_container=”tag:h1|font_size:20|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]Flexibla elkonsumenter tillhör vinnarna på den framtida elmarknaden, menar energibloggaren Lars Sundström. När elpriserna varierar kan vi styra vår konsumtion så att det både gynnar oss, samhället och energibolagen.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”25px”][vc_column_text]Efterfrågeflexibilitet betyder att svenska elkonsumenter är flexibla gällande sin elkonsumtion, till exempel värmer sina byggnader och varmvattenberedare på alla dygnets timmar utom när det är som dyrast. Om elkunderna avstår konsumtion när elkonsumtionen är som högst under dygnet sjunker automatiskt elpriset vid det tillfället på grund av lägre efterfrågan.

Det betyder, enligt Energimarknadsinspektionen, att det är möjligt att sänka Sveriges maximala effektbehov med åtta GW med hjälp av efterfrågeflexibilitet, från 25 GW till 17 GW. Idag står kärnkraften för nio GW av vår effektproduktion. Eftersom kärnkraften från 1 juli i år börjar avvecklas kan vi endast räkna med maximalt 8,5 GW från kärnkraften. Det betyder att den möjliga efterfrågeflexibiliteten ensam kan ersätta allt effektbortfall vid fullständig avveckling av kärnkraften. Nu är ju inte efterfrågeflexibiliteten ensam utan har hjälp av energieffektivisering, vindkraft, solkraft, biokraft med mera.

De vanligaste eltopparna är på vardagsmorgnar i samband med frukost och vardagskvällar vid middagstid. Ju mer flexibla konsumenterna är desto mer minskar prissvängningarna (prisvolatiliteten) över dygnet på spotmarknaden hos NordPool, där timpriserna sätts dagen innan (dagen före-marknaden). Måndagens timpriser sätts senast kl 13 på söndagen och så vidare.

”Hushållskunder med eluppvärmning och industrier kan bidra till att lösa några av utmaningarna när de kan vara flexibla i sin elanvändning.”

På en framtida elmarknad med en högre andel förnybar elproduktion i form av vind- och solkraft ökar också utmaningarna för vårt elsystem. Hushållskunder med eluppvärmning och industrier kan bidra till att lösa några av utmaningarna när de kan vara flexibla i sin elanvändning.

Energimarknadsinspektionen, Ei, har tagit fram en utredning R2016:15 som med hjälp av olika referensscenarier visar att efterfrågeflexibiliteten i det svenska elsystemet minskar prissvängningarna på dagen före-marknaden. Utredningen har kommit fram till att om elkunderna går över till timtaxa och blir efterfrågeflexibla så blir resultatet:

– Vinsterna för samhället mycket större än kostnaderna.
Enligt Ei är vinsterna dubbelt så stora som kostnaderna om elkunderna blir efterfrågeflexibla. Även om bara hälften av elkunderna blir efterfrågeflexibla är det ändå lönsamt för samhället.

– Timpriserna på spotmarknaden blir jämnare.
När efterfrågan vid höglasttid sjunker blir timpriserna automatiskt jämnare.

– Elproduktionen blir effektivare.
En jämnare efterfrågan under dygnet innebär kortare drifttider för tillskjutande energislag som vattenkraft, fastbränsle, kol, olja och naturgas.

– Sol, vind och vatten kan utnyttjas mer än tidigare.
En över tid utjämnad effektefterfrågan innebär att energin från kraftslag som alltid används först på grund av sin låga rörliga driftkostnad, som sol-, vind- och vattenkraft, kommer att användas ännu mer när tillskottseffekt som behövs vid toppar används mindre.

Elnätsföretagen får alltså ett bättre nätutnyttjande, minskade investeringsbehov, lägre nätförluster och lägre kostnader för det rikstäckande elnätet, vilket i förlängningen blir bra för kunderna som får lägre tariffer. Genom lägre effekttoppar behöver elnätet inte heller byggas ut lika mycket, eftersom energiförlusterna blir lägre.

Energitjänstföretag som hjälper kunden att utnyttja timtaxan är också vinnare. Det kommer att behövas företag som tillverkar och installerar den nödvändiga styrutrustningen. Enligt Ei rör det sig om cirka 50 000 installationer per år, eller mer. Mest kända lämpliga styrutrustningen i dag är den så kallade behovsboxen, men de större elektronikföretagen är i startgroparna med ny teknik.

”Kunderna blir också vinnare då deras ställning stärks på marknaden, när de mer kan påverka sin elkostnad” säger Karina Alvehag på Energimarknadsinspektionen.

En småhusägare som kan flytta delar av sin eluppvärmning till andra tider på dygnet kan minska sina elkostnader med cirka 2 200 kr om året med timtaxa. Återbetalningstiden för installationen kan, enligt Ei, variera mellan ett och fyra år.

Energimarknadsinspektionen räknar med att den totala effektpotentialen i Sverige för hushåll, fastigheter och industri är åtta gigawatt(GW).

Sveriges maximala effektbehov är under vintern cirka 25 GW varav kärnkraften står för nio GW. Det betyder att det är möjligt att sänka Sveriges maximala effektbehov med åtta GW: från 25 GW till 17 GW med hjälp av efterfrågeflexibilitet. Detta motsvarar en sänkning av effektbehovet med 32 procent.

Lars Sundström, civilingenjör och bloggare på SunToEarth[/vc_column_text][vc_empty_space height=”10px”][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Liknande inlägg