Energilagring – så ansöker du om stöd

Energibox. Box of Energy installerad hos Västra Orust Energitjänst

[vc_row][vc_column][vc_custom_heading source=”post_title” font_container=”tag:h1|font_size:20|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]Energilagring. De som vill lagra sin egenproducerade el hemma kan nu ansöka om energilagringsstöd.

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”35px”][vc_column_text]En av vägarna mot ett hållbart energisystem är energilagring. I takt med att fler hushåll producerar egen förnybar el ökar också behovet att kunna lagra sin egenproducerade el. Då kan ett hushåll som har till exempel solceller installerade lagra överskottselen som produceras dagtid när ingen är hemma, och istället använda den kvällstid när behovet av el är större.

Sedan november 2016 kan privatpersoner som vill lagra sin egenproducerade el ansöka om stöd för installationskostnaden. Länsstyrelserna tar emot ansökningarna och fattar besluten om att ge stöd. Bidraget kommer kunna betalas ut för installationer som påbörjades tidigast den 1 januari 2016 och som har slutförts senast den 31 december 2019.

Energimyndigheten har nu fördelat de första 12 miljoner kronorna till länsstyrelserna, som kommer att betala ut stödet inom kort.

För att få bidraget ska energilagringssystemet vara kopplat till en anläggning för egenproduktion av förnybar el som är ansluten till elnätet. Bidraget ska bidra till att lagra elenergi för användning vid ett annat tillfälle än produktionstillfället och till att öka den årliga andelen egenproducerad elenergi för att tillgodose det egna elbehovet.

Bidrag får ges med högst 60 procent av kostnaderna för lagringssystemet, dock högst 50 000 kronor. Det är inte möjligt att kombinera bidraget med annat offentligt stöd, som till exempel ROT-avdrag, för samma åtgärd.

Företag, föreningar och offentliga organisationer kan också söka stöd för att installera energilager genom solcellsstödet.

Läs mer information på Energimyndigheten.

Källa: Energi & Miljö[/vc_column_text][vc_empty_space height=”10px”][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Liknande inlägg