Luleåbor bäst på att teckna elavtal

Elkunderna i Norrland är bäst på att teckna elavtal.

[vc_row][vc_column][vc_custom_heading source=”post_title” font_container=”tag:h1|font_size:20|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]Intresset för att teckna elavtal varierar mycket mellan olika orter i landet. De mest aktiva elkunderna finns i Luleå, medan elkunderna i Malmö är minst aktiva. [/vc_column_text][vc_empty_space height=”35px”][vc_column_text]Hushåll som inte tecknar ett elavtal får ett så kallat tillsvidarepris, även kallat anvisningspris, vilket i regel är betydligt dyrare än övriga elavtal som man aktivt kan välja. I Sverige har omkring 600 000 hushåll struntat i att välja ett elavtal, vilket innebär att de tilldelats ett anvisningspris.

Elbytessajten elskling.se har undersökt hur kunderna med anvisningspris är fördelade över landet. Rikssnittet är 13,9 procent. De mest aktiva elkunderna finns i det nordligaste elområdet Luleå, där endast 5,8 procent är avtalslösa. Andelen kunder med anvisningspris ökar desto längre söderut vi kommer. Högst andel är det i elområde Malmö där 14,9 procent har anvisningspris.

Det vore intressant att ta reda på orsaken till den lägre andelen i Luleå. En möjlig förklaring är att hushåll i kallare regioner har ett större elbehov vilket gör att elkostnaden får en större betydelse för hushållets utgifter. En annan förklaring kan vara att elbolag i regionen framgångsrikt lyckats upplysa sina anvisningskunder att göra ett aktivt val. På kort sikt resulterar det i minskade intäkter för elhandelsbolaget men fördelen är att de får nöjdare kunder som troligtvis stannar kvar i flera år.

– Vi hjälper dagligen elkunder med tillsvidarepris att teckna elavtal. Majoriteten är ovetandes om vilket överpris de har betalat. De som en gång gjort ett aktivt val och sedan hamnat på tillsvidarepris på grund av att deras avtal löpt ut är den kategorin som blir mest upprörda, säger Faraz Azima, vd för elskling.se.

Hushåll kan få anvisningspris på två sätt. Antingen har de aldrig gjort ett val av elavtal för sin nuvarande bostad eller så har deras elavtal övergått till ett tillsvidarepris efter avtalstiden. Den stora tillströmningen av nya anvisningskunder kommer från de som missar att teckna avtal när de flyttar. Det är ofta mycket att stå i under flytten och elen är alltid inkopplad från start utan att kunden behöver göra något. En miss som resulterar i ett onödigt högt elpris.

Regeringen har nyligen krävt att elhandelsföretagen måste förbättra sin information till elkunder med anvisningspris och även föreslagit att införa prisreglering för att få bukt med problemet. Konkurrensverket och Energimarknadsinpektionen är dock kritiska till detta förslag. De menar att en prisreglering på en fri marknad kan få oönskade effekter som exempelvis lägre kundaktivitet.

Källa: elskling.se[/vc_column_text][vc_empty_space height=”10px”][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Liknande inlägg