Mycket solenergi i Skåne

Energi från solceller ökar kraftigt i Sverige

[vc_row][vc_column][vc_custom_heading source=”post_title” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]Under 2015 växte elnätsansluten solenergi i Skåne med 57 procent. Det visar Solar Region Skånes årliga kartläggning. [/vc_column_text][vc_empty_space height=”25px”][vc_column_text]Sedan slutet av 2014 har det skett en ökning med 57 procent, både i antalet anläggningar och avseende anläggningarnas sammanlagda kapacitet (kW). Totalt 948 solcellsanläggningar fanns anslutna till det skånska elnätet vid utgången av 2015, med en total sammanlagd effekt på 13 403 kW.

På ett år kan dessa solceller producera cirka 12 miljoner kilowattimmar förnybar el från solen. Det motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för omkring 2 400 skånska familjer!

Kartläggningen visar att endast hälften av solcellsanläggningarna – 54 procent av den totala effekten – är godkända för att få elcertifikat för sin förnybara el. Detta visar på en brist hos elcertifikatssystemet, som är avsett att gynna all utbyggnad av förnybar elproduktion – småskalig såväl som storskalig.

Solar Region Skåne anser att elcertifikatssystemet bör förenklas och anpassas för småskaliga anläggningar, så att det gäller lika för all förnybar elproduktion och att all el från solenergi kan införlivas i elcertifikatssystemet.

Källa: Energikontoret Skåne[/vc_column_text][vc_empty_space height=”10px”][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Liknande inlägg