Framtida vägar för svensk elproduktion

Energi från solceller ökar kraftigt i Sverige

[vc_row][vc_column][vc_custom_heading source=”post_title” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]Sverige kan välja fyra olika alternativa vägar för att skapa ett fossilfritt kraftsystem. Alla alternativ har ungefär liknande produktionskostnad. [/vc_column_text][vc_empty_space height=”35px”][vc_column_text]Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har i projektet Vägval el undersökt olika alternativ för framtidens elproduktion i Sverige.

Potentialen är stor när det kommer till att skala upp produktionen av förnybar el. Totalt ser IVA fyra möjliga vägar som ger ungefär samma produktionskostnad, men kräver olika stora investeringar i överföringskapacitet och effektreserv.

1) Vindkraft
Här finns möjlighet att gå från från dagens produktionskapacitet på 15 TWh, till 60-70 TWh. Dock krävs stora investeringar i nätet, kablar till andra länder och tillgänglig teknik för att lagra el.

2) Solel
Solel kan på lång sikt öka från dagens 0,1 TWh till 20 TWh, och även då krävs investeringar i lagringsteknik. Väderberoende elproduktion som sol och vind kräver också att det finns annan elproduktion som kan sättas in när det inte blåser eller när solen inte skiner.

3) Biobränsle
Elproduktionen från biobränsle kan öka från dagens 20 TWh till som mest 60 TWh. Det kräver en satsning på ny teknik och ett effektivare uttag av biomassa från skogsbruket.

4) Vattenkraft
Det finns en begränsad potential på cirka 5-6 TWh i att effektivisera och bygga ut vattenkraften ytterligare. Genom förändrad lagstiftning som tillåter utbyggnad i skyddade älvar och vattendrag skulle bruttopotentialen öka radikalt, till uppemot 100 TWh totalt.

Sverige skulle även kunna satsa på ny kärnkraft, men då gäller det att bygga upp mer svensk kunskap på området.

Mer information om IVA:s rapport hittar du här.

Källa: Miljö & Utveckling/IVA[/vc_column_text][vc_empty_space height=”10px”][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Liknande inlägg