Så minskar du elräkningarna i villan

70-talsvillor slukar mycket elvärme.
Foto av Västerbottens museum

[vc_row][vc_column][vc_custom_heading source=”post_title” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]Elvärmda villor från 1960- och 70-talen brukar vara stora energislukare. Men det går att spara en rejäl slant med relativt enkla åtgärder. Christer Harrysson, professor i byggteknik, ger här tips på hur du kan sänka dina elräkningar. [/vc_column_text][vc_empty_space height=”35px”][vc_column_text css=”.vc_custom_1450447111790{padding-top: 5px !important;padding-right: 5px !important;padding-bottom: 5px !important;padding-left: 5px !important;}”]Direktverkande eller vattenburen el var det dominerande uppvärmningsalternativet i de småhus som byggdes under 1960- och 70-talen. Fortfarande finns över en halv miljon villor som värms med el och som har en enkel typ av ventilation, baserat på självdrag eller frånluftssystem.

Den totala energianvändningen i dessa villor – det vill säga summan för byggnadsuppvärmning, varmvatten och hushållsel – uppgår vanligen till cirka 20 000 kWh/år.
– Sparsamt boende kan sänka energianvändningen med upp till 70 procent. Och noggrant byggda hus kan ha 30 procent lägre energianvändning än slarvigt byggda, säger Christer Harrysson.

I de elvärmda småhusen fördelas den totala energianvändningen om 20 000 kWh/år normalt på 10 000 kWh/år till byggnadsuppvärmning, 5 000 kWh/år till varmvatten samt 5 000 kW/år till hushållsel.
– Möjligheterna att spara energi är många men förutsättningarna att lyckas, liksom lönsamheten, kan kraftigt variera.

Byte av energislag från exempelvis el till fjärrvärme samt från direktverkande elradiatorer till vattenradiatorer är en mycket stor investering, påpekar Christer Harrysson.
– Det krävs ofta någon form av subvention för att en konvertering ska löna sig. Radiatorer och frånluftsventilation eller fläktförstärkt frånluftsventilation rekommenderas. Se till att uteluften tillförs så dragfritt som möjligt!

En bättre strategi är att behålla elvärmen och effektivisera den. Men det får inte ge några innemiljöproblem. Vilket kräver att man hittar den optimala kombinationen av uppvärmning, ventilation, isolering och täthet.
– Rätt energisparande ger inte några innemiljöproblem!

Generellt är det enklast och mest lönsamt att i tur och ordning vidta energi- och kostnadsbesparande åtgärder inom följande tre områden.

Ta ett helhetsgrepp om energianvändningen i villan, uppmanar Christer Harrysson
Ta ett helhetsgrepp om energianvändningen i villan, uppmanar Christer Harrysson

Christer Harryssons tips:

1.Välj rätt elleverantör, avtal och huvudsäkring!
Du kan spara 20-40 öre/kWh beroende på valet av leverantör och eltariff, samt cirka 2 000 kr genom att minska huvudsäkringen från 25 A till 20A.

 

2. Ändra energibeteende!
Stor kostnads- och energisparpotential får du genom att minska användningen av vatten- och varmvatten. Att sänka innetemperaturen ger cirka 5 procent energibesparing per grad. Energi- och vattensnåla dusch- och badvanor, disk- och tvättvanor samt elsnåla apparater och armaturer lönar sig alltid.
Långa avstånd mellan varmvattenberedare och tappställen slösar årligen kubikmetervis med vatten. Där försvinner tusenlappar ut i avloppet. Värmeläckage i ledningar som kanske är 10-20 meter långa gör att varmvattenberedare får gå fler timmar. Det kan visa sig lönsamt att åtminstone i badrummet längst bort ha en mindre varmvattenberedare.

Att värma dåligt isolerade sidobyggnader höjer kraftigt energianvändningen. Att ofta och länge använda motor- och kupévärmare kostar många dyra kilowattimmar.

3. Tekniska åtgärder
Effektivisera uppvärmningen!
Byte av elradiatorer eller enbart bimetalltermostater till elektroniska termostater kan spara 15-25 % energi. Rumsvis reglering av innetemperaturen har högst gratisvärmeutnyttjande och komfort samt stor energisparpotential.

Tilläggsisolera!
Tilläggsisolering av vindsbjälklaget är byggnadstekniskt den allra mest lönsamma åtgärden. Tilläggsisolering av golv och väggar liksom byte till energieffektiva fönster är från ekonomisk synpunkt endast försvarbart vid renovering och större ombyggnader. Att byta från bra tvåglasfönster till treglas isolerfönster är olönsamt. De nya fönstren betalar sig först på 80-100 års sikt. Att fälla och vinkla persiennerna ger nästan samma spareffekt som treglasfönster.

Täta!
Husets täthet kan förbättras med till exempel mineralulls- och/eller gummilister. Detta kan minska energivändningen med ett par tusen kWh/år. Förbättrad täthet kan medföra behov av ökad ventilation, särskilt i hus med självdragsventilation. Detta uppnås enklast med kanalfläktar, som ska gå hela tiden. Genom att montera uteluftsdon (väggventiler) över fönster i sovrum och vardagsrum förbättras ventilationen ytterligare.

Återvinn värmen!
Installation av ventilationsvärmeväxlare och frånlufts-/tilluftsventilation är inte speciellt ekonomiskt och komfortmässigt meningsfullt. För elvärmda hus är luft/luftvärmepump mest intressant. Om huset har frånluftsventilation kan värmeåtervinning ske med frånluftsvärmepump. Vid självdragsventilation däremot är även luft/vattenvärmepump aktuellt om huset har vattenburet värmesystem. Vid större energianvändning än 20 000 kWh/år är bergvärme- eller jordvärmepump klart intressanta.

Ta ett helhetsgrepp om energianvändningen!

Olika åtgärder kan både samverka och motverka med varandra. Viktigt när man beräknar sin tänkbara energibesparing är att man inte lurar sig själv genom att lägga samman alla procents besparing. Det kan bli över 100 procent. Och det är inte möjligt. Grundregeln är att nästa besparing sker i procent vad som blev kvar vid den förra.

Text: Christer Harrysson, professor i byggteknik, Örebro universitet
Redigering: Lars Bärtås

Lästips! Fler energiråd hittar du på Christer Harryssons hemsida: byggochenergiteknik.se[/vc_column_text][vc_empty_space height=”10px”][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Liknande inlägg