Sök bidrag för egen laddstation

Elbil är kostnadseffektivt som andrabil, enligt ny forskning

Sök bidrag för egen laddstation

Nytt bidrag. Från och med februari i år kan du söka bidrag för att installera en laddstation för elbil eller laddhybridbil i anslutning till din fastighet.

Regeringen beslöt i fjol att införa ett ”Ladda-hemma-stöd” för att underlätta elbilsladdning i hemmet och stimulera omställningen till hållbara transporter.

Det nya bidraget träder i kraft den 1 februari 2018 och gäller laddstationer som installeras efter 1 januari 2018. Bidraget täcker 50 procent av kostnaderna för själva utrustningen (laddboxen), samt 50 procent av installationskostnaden, som till exempel framdragning av el. För att kunna söka bidrag måste den sökande äga eller ha nyttjanderätt på fastigheten där laddstationen installeras.

Ansökningarna hanteras av Naturvårdsverket som från 1 februari 2018 tillhandahåller ett ansökningsverktyg på denna hemsida.
Ansökan ska göras efter att laddpunkten installerats, dock senast sex månader efter att installationsarbetet har slutförts.

För ytterligare information och frågor går det bra att kontakta Naturvårdverket via e-post kundtjanst@naturvardsverket.se, eller telefon 010-698 10 00.

Bostadsrättsföreningar och företag kan få stöd från Klimatklivet

Ladda hemma-stödet riktar sig enbart till privatpersoner. Hyr du, som privatperson, en parkeringsplats av ett företag eller en förening (till exempel samfällighet, bostadsrättsförening eller hyresvärd) kan du däremot inte söka ladda-hemma-stödet för att sätta upp en laddstation där. Det är istället föreningen eller företaget som kan söka stöd via Klimatklivet.

Mer information om Klimatklivet finns här

Liknande inlägg