Stopp för oljepannor i norska hem

Oljepannor. Nu blir det förbud mot att värma hus med olja i Norge.

Stopp för oljepannor i norska hem

Norge kan bli först i världen med att införa ett förbud mot att värma hus med fossil olja. Norska villaägare måste byta ut sina oljepannor före 2020.

Bakgrunden är att Norge har svårt att få ner sina utsläpp av klimatstörande gaser, som koldioxid, främst på grund av landets stora utvinning av olja och gas. I Norge har utsläppen ökat med 3 procent sedan 1990, medan de i Sverige har minskat med 25 procent under samma period.

Nu har de norska villaägarna bara drygt två år på sig att byta innan förbudet träder i kraft. Uppemot 80 000 villor i Norge fick sin värme från en oljepanna år 2012. Samma sak gäller också i drygt 20 000 andra oljevärmda byggnader som inte är bostäder.

Norge har ungefär dubbelt så många oljeeldade bostäder som Sverige. 2014 var det runt 2 procent av de svenska villorna, 38 000 stycken, som värmdes helt eller delvis med olja, enligt Energimyndigheten.

Källa: SR

Liknande inlägg