Tips: Investera i solceller

Investera i solceller

Tips: Investera i solceller

Skiner solen på ditt hustak? I så fall kan det vara ett bra läge att börja producera egen förnybar el med en solcellsanläggning. Här tipsar vi om hur du går tillväga.

Som villaägare kan du dra nytta av solljusets energi på flera sätt. Mest populärt idag är att installera en nätansluten solcellsanläggning, som ansluts till en växelriktare i husets elcentral. Solcellerna producerar el till hushållet och när elen inte används matas den ut på det allmänna elnätet. Du kan då både sälja överskottselen till ett elhandelsföretag och samtidigt få skattereduktion för den med 60 öre per kilowattimme.

– I normala fall säljer du el på sommaren och köper tillbaka elen på vintern. Så länge du årligen köper mer el än du säljer räknas du som mikroproducent, vilket är mest förmånligt enligt nuvarande regler, säger Lars Ivarsson, energi- och klimatrådgivare i Bromölla.

För en normalstor villa kan det passa bra med en solcellsanläggning kring 6 kilowatt. Det brukar motsvara 20 paneler som täcker ungefär 35 kvadratmeter av taket. Helst bör panelerna placeras på ett lutande tak i söderläge, utan skuggning.
– Men det är inte så jätteviktigt att läget är perfekt. Anläggningen ger ett bra utbyte även i sydväst eller sydost, och om någon panel skuggas så påverkar det bara effekten marginellt, säger Lars Ivarsson.

Investera i solceller. Poyan Sandnell har investerat i en solcellsanläggning på 10 kW som täcker större delen av villataket.
Poyan Sandnell i Katrineholm har investerat i en solcellsanläggning på 10 kW som täcker större delen av villataket. Foto: Privat

I hyfsat läge levererar en 6 kW anläggning omkring 5 500-6 000 kilowattimmar el per år. Kostnaden för en sådan anläggning hamnar kring 100 000 kronor, inklusive installation. Du kan ansöka om investeringsstöd hos länsstyrelsen och få ersättning (f r o m 2019) med 20 procent av totalkostnaden. Alternativet är att göra ROT-avdrag på arbetskostnaderna vilket innebär 9 procent av hela beloppet.

– Min rekommendation är att välja ROT-avdraget, som dras direkt på fakturan. Söker du investeringsstöd får du återbetala ROT-avdraget i efterhand, om stödet beviljas.

Hur lång tid tar det då innan en solcellsanläggning blir lönsam? Det går inte säkert att säga, eftersom det beror på hur elpriser, energiskatter och stödsystem förändras.

– Med nuvarande förutsättningar är det rimligt att räkna med en återbetalningstid kring 15 år. Man får då ha i åtanke att själva anläggningen har en förväntad livslängd på åtminstone 30 år. Så tar du hänsyn till hela livscykeln blir det garanterat en lönsam affär och dessutom kräver anläggningen i princip inget underhåll, säger Lars Ivarsson.

Investera i solceller. Jörgen Larsson på Brännö använder en markbaserad solcellsanläggning.
Husägaren Jörgen Larsson på Brännö använder en markbaserad solcellsanläggning. Foto: Privat

Med tanke på att solcellsanläggningen ska ligga på taket under många år är det både viktigt att monteringen utförs på ett korrekt sätt och att resultatet blir estetiskt tilltalande, framhåller Lars Ivarsson.

– Det kan vara bra att låta en arkitekt bedöma panelernas placering, så att det inte blir störande att titta på. En snygg installation är också ett framtida säljargument och ger huset ett ökat värde.

FAKTA

Så planerar du för egen solel

  • Undersök de praktiska förutsättningarna för att installera en solcellsanläggning (takyta, väderstreck och eventuell skuggning). Är du osäker, kontakta en fackman eller din kommunala energirådgivare för att få mer hjälp.
  • Beroende på var du bor kan det krävas tillstånd för installationen. Fråga kommunen om det behövs bygglov.
  • Välj en erfaren installatör som har goda referenser och bra garantivillkor. Det är en fördel om installatören kan utföra hela jobbet, inklusive pappersarbetet som krävs för att godkänna mikroproduktionen.
  • Ansök om investeringsstöd för din anläggning hos länsstyrelsen, eller välj ROT-avdrag.
  • I samband med installationen får du en ny elmätare som klarar att registrera även den el som du säljer. Mätarbytet görs gratis av ditt lokala elnätsföretag, som också ansvarar för mätning och rapportering till Skatteverket. Skattereduktionen kommer med automatik in på den årliga inkomstdeklarationen.

Rätt förutsättningar för solceller

  • Solcellspaneler i sydläge ger högst utbyte under dagen. Paneler i västlig och östlig riktning tillvaratar morgon- och kvällssol, då hushållets elanvändning ofta är större.
  • Se till att panelerna får så mycket ljus som möjligt. Inga skuggande träd eller andra byggnader ska vara i vägen.
  • Det är inte nödvändigt att lägga panelerna på ett tak. En markanläggning på stativ kan ge lika bra utbyte, men kräver en annan elinstallation än den som erbjuds för vanliga solcellspaket.

SPONSRAD LEVERANTÖRSINFORMATION

implementa-logo_liten
Solenergi och tillbehör för privat- och företagskunder
.

Hus-Stuga-Husvagn-Husbil-ONgrid-OFFgrid-friggebod-jaktstuga

WEBSHOP

www.implementa.se

Liknande inlägg