Bygglov för solenergi ses över

Smarta elnät i Uppland

Bygglov för solenergi ses över

Behövs bygglov för att montera solpaneler? Svaret beror på vilken kommun du bor i. Nu ska Boverket utreda förutsättningarna att införa generella regler.

I dagsläget finns det inga specifika regler kring solenergianläggningar på eller i anslutning till byggnader utan kommunerna har rätt att göra sina egna regler.

Vissa kommuner har gjort bedömningen att solenergianläggningar inte behöver omfattas av bygglov, men vanligtvis kräver kommunerna bygglov inom detaljplanerat område.

Montering av solcells- och solvärmemoduler betraktas då som en ändring av takmaterial eller alternativt fasadbeklädnad. Dessutom varierar kostnaderna för bygglov mellan olika kommuner.

De olika reglerna kring och kostnaderna för bygglov för solenergianläggningar i olika kommuner har av solenergibranschen lyfts som ett hinder. Regeringen anser nu att det finns anledning att se om regelverket kan göras tydligare och har beslutat utreda förutsättningarna för ett generellt undantag från krav på bygglov för solcellsmoduler och solfångare monterade på byggnader.

Utredningen kommer utföras av Boverket, och ska presenteras senast den 31 oktober 2017.

Liknande inlägg