Energibox lagrar elen

Energibox. Box of Energy installerad hos Västra Orust Energitjänst

Energibox lagrar elen

Tekniken för att lagra el i batterier är på frammarsch. Ett exempel är Teslas hembatteri Powerwall, som snart lanseras i Norden. Men redan nu finns en svensk ”energibox” på marknaden.

Intresset för energilagring steg markant när bilföretaget Tesla i fjol presenterade sitt hushållsbatteri Powerwall, som väntas nå den svenska marknaden senare i år.

Men redan innan produkten blev omtalad hade ett företag i Göteborg hunnit lansera ett egenutvecklat system: Box of Energy.
– Marknadsföringen av Teslas system gav mycket draghjälp också för vår produkt, så vi upplever oss inte som en ”konkurrent”, säger företagets vd Johan Stjernberg.

Diskussionen om energilagring har ofta handlat om batteriernas kapacitet. Men mycket av nyttan beror på vilka tjänster man kan bygga in i energilagret, framhåller Stjernberg.
– Vi har utvecklat en mjukvara med avancerade funktioner för att kunna övervaka, schemalägga och optimera energiboxen. Dessutom är den flexibel och kan användas både för nätanslutning och för ö-drift. Just mätfunktionerna och flexibiliteten gör systemet unikt.

Företaget har, sedan starten för två år sedan, värvat drygt tio återförsäljare runt om i landet. En av återförsäljarna, som också installerat en egen energibox, är elnätsföreningen Västra Orust Energitjänst.

– Vi köpte systemet för att lära oss hur energilagring praktiskt fungerar och hur tekniken kan komma att påverka vårt nät och vår ekonomi framöver. Erfarenheterna kan komma väl till pass när tekniken slår igenom på allvar, säger Mikael Larsson, vd på elnätsföreningen.

Västra Orust Energitjänst samkör sin energibox med en solcellsanläggning på 24 kW. Under dagtid laddas solelen in i batteripaketet. Elen kan sedan användas under kvällar eller tidiga morgnar när det inte är sol. I mjukvaran ingår en kommunikationsfunktion som kan optimera driften relaterat till hur elpriset varierar på elbörsen.

– I vintras, när solcellerna inte gav någon el, laddade vi energiboxen via elnätet när elpriset var som lägst under nattetid. Därefter laddade vi ur systemet på morgonen, samt en stund på eftermiddagen, när priset var som högst. Som effektkund räknar vi med att tjäna in 10-15 procent av elkostnaderna, tack vare tidsoptimeringen av energilagret.

Det finns både praktiska och strategiska skäl till att elnätsföreningen valt att installera och saluföra energilagring på ett så här tidigt stadium, framhåller Mikael Larsson.

– Vi har en intresserad kundkrets av småhusägare och framför allt lantbrukare som vill få kontroll över sin energikonsumtion och i vissa fall bli självförsörjande på energi.

– Det är inte heller fel att vara tidigt ute. Om inte vi satsar på den här tekniken så kommer andra aktörer att göra det istället, säger Mikael Larsson.

Energilagring

Fakta/Box of Energy

Batterityp: Litiumjon från LG.
Modeller: Boxarna säljs i fyra olika storlekar, från 12 upp till 144 kWh.
Placering: Inomhus.
Pris: Cirka 8500 kr per installerad kWh.
Verkningsgrad: Cirka 92 procent.
Livslängd: Cirka 15 år.
Anslutning: Elnät, men går även att koppla om till ö-drift
Mjukvara: Styr- och reglersystemet kan hanteras via app/webb och har bland annat funktioner som visar laddstatus, förbrukning och produktion från sol/vindkraft. I systemet ingår även elprisanalys, som möjliggör effektstyrning.
Leverantör: Box of Energy

Nationellt stöd för energilagring

Regeringen har nyligen infört ett bidrag för energilagring. Totalt handlar det om 175 miljoner kronor fördelat på fyra år, varav 25 miljoner 2016 och därefter 50 miljoner kronor per år.
Regeringen har även tilldelat extra stöd till Energimyndigheten för att kunna kommersialisera och utveckla tekniken för energilagring.
I Tyskland har det statliga stödet lett till att drygt 15 000 hushåll börjat använda batterier för lagring av solel.

Liknande inlägg