Stor prisskillnad mellan olika elavtal

Elhandelsföretag måste informera om dyra elavtal, kräver regeringen

Stor prisskillnad mellan olika elavtal

Allt fler elkunder väljer rörligt elpris. Det är också stor prisskillnad mellan olika avtal, visar en ny rapport från Energimarknadsinspektionen.

Varje år sammanställer Energimarknadsinspektionen en rapport om el- och gasmarknaderna i Sverige. Här är några av slutsatserna i rapporten från året 2015:

47 procent av de svenska hushållskunderna valde rörligt elpris vilket är en ökning med 6 procent. 31,4 procent av kunderna hade ett fastprisavtal med en bindningstid på antingen 1, 2 eller 3 år.

Prisskillnaden mellan högsta och lägsta pris mellan elhandlare (för avtalstypen rörligt pris) var i genomsnitt 63 procent för lägenhetskunder och 19 procent för villakunder.

Den största delen av en konsuments totala kostnad för el, 46 procent, bestod av skatt och moms. Kostnaden för elhandel och överföring i nätet utgjorde lika stora delar på 27 procent.

Det fanns 162 elnätsföretag i Sverige.

Det svenska elnätet bestod av 55 900 mil ledning. 36 700 mil är jordkabel och 19 200 mil är luftledning.

Vindkraftsproduktionen ökade med 43,5 procent.

Den totala användningen av el var ungefär 136 TWh 2015. Det är den näst lägsta elanvändningen under 2000-talet.

Den totala elproduktionen i Sverige uppgick till 158 TWh. Vattenkraften stod för 46 procent, kärnkraften för 34 procent, vindkraften för 10 procent och kraftvärmen stod för 9 procent.

Källa: Compricer, juli-2016

Liknande inlägg