Tid att planera elen inför vintern

Stora prisskillnader. Se upp för elhandlare med oseriösa elavtal

Tid att planera elen inför vintern

Elpriset fortsätter ligga lågt trots att en torr sommar står inför dörren och experter talar om en unik situation. Men håller vädret i sig kan priserna slå om snabbt.

Enligt Nils-Gunnar From, vd på Storuman Energi, är situationen på elmarknaden är svårbedömd inför hösten 2016.
En av orsakerna är att elpriserna påverkas av priset på kol. Även energiöverenskommelsen som träffades mellan regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna i slutet av förra veckan väger in.

– Den successiva utfasningen av effektskatten med start nästa år sänker helt enkelt terminspriserna så mycket att de låga vattennivåerna inte ger effekt. Det bidrar till att frikoppla de vanliga marknadssambanden, men beskedet från politikerna är i grunden positivt för elmarknaden, säger Nils-Gunnar From.

Men priset kan slå om snabbt. Fortsätter det torra vädret blir vintern troligtvis kall. Samtidigt finns flera faktorer, som hur det går med kärnkraften i Tyskland och hur stort bidraget från förnyelsebara energikällor blir, som gör priserna svårare att förutsäga än tidigare.

Storuman Energi rekommenderar sina kunder att säkra upp hälften av elen som de tror sig behöva mellan december och februari redan nu för att lyckas fånga de lägre priserna.

Källa: DI

Liknande inlägg