Fortum testar energilagring med batterier

Fortum testar batterilagring

Fortum testar energilagring med batterier

Tekniken för att lagra energi i batterier utvecklas snabbt. Nu har energibolaget Fortum inlett ett projekt för att testa hur energilagring fungerar i praktiken.

Energilager av olika slag är en viktig del av ett kraftsystem som har mycket väderberoende och småskaligt producerad el. Hur väl det fungerar i praktiken är däremot något som det inte finns så mycket konkret erfarenhet av. I början av mars i år inledde därför Fortum ett experiment med ett virtuellt kraftverk baserat på efterfrågeflexibilitet. Kraftverket byggs tillsammans med kunderna och dess kapacitet erbjuds det finska elnätsföretaget Fingrid – det hjälper alltså till att upprätthålla balansen i kraftsystemet.

Syftet är att testa hur väl batterier egentligen fungerar som energilager i kraftsystemet samtidigt som projektet även kommer att undersöka vilka andra möjligheter som energilagring i batterier erbjuder – såväl för de enskilda kunderna som samhället i stort. I projektet kommer ett litium-jonbatteri med en effektkapacitet på 2 megawatt (MW) och en energikapacitet på 1 megawattimme (MWh) att installeras på Fortums kraftvärmeverk i Suomenoja i Esbo som ligger utanför Helsingsfors..

Planeringen av batteriprojektet i Suomenoja har inletts och målsättningen är att påbörja installation av batteriet i september 2016. Testanvändning av batteriet som energilagring kommer att inledas i oktober. Batteriet kommer att levereras av det franska företaget Saft vilka är specialiserade på tekniskt utmanande batterilösingar. Projektets investeringskostnad uppgår till ungefär två miljoner euro och finska staten står för en tredjedel av detta i form av ett investeringsbidrag. Suomenoja är en utmärkt testmiljö för denna pilot eftersom kraftvärmeverket redan har en bergvärmepump installerad som producerar 300 000 MWh värme, det är lika mycket som 15 procent av Esbos behov av fjärrvärme. Utöver detta är redan produktionen av ett av Finlands största värmebatterier på gång vid verket. Det värmebatteriet kan lagra 800 MWh värme. Detta motsvarar värmeanvändningen i 13 000 enfamiljshus per dag.

Lagring av elektricitet är del av framtidens energisystem, den så kallade solekonomin. Med lagring av elektricitet kan tillgång och efterfrågan på elnätet bättre balanseras och batterierna kan även fungera som en stabilisator för nätet vid fel som uppstår. Andra fördelar som batterier har är att de snabbt kan installeras och är flexibla, dessutom minskar de behovet av fossileldad produktion vid belastningstoppar. I arbetet med att testa lösningar där energilager och efterfrågeflexibilitet kombineras med småskalig produktion har Fortum även en anläggning i Sverige tillsammans med Humlegården Fastigheter berättar Per Harsem, som är ansvarig för Fortums solcellslösningar i Sverige.

Källa: Fortum

Liknande inlägg