Elpriserna väntas öka kraftigt efter 2020

Elpriserna väntas stiga

Elpriserna väntas öka kraftigt efter 2020

Elpriserna kommer att stiga markant efter år 2020. Det spår elbolaget Bixia i en ny långtidsprognos.

Bixia bedömer i sin prognos att elpriserna kommer att stiga kraftigt efter år 2020. Den främsta orsaken är att flera kärnkraftverk kommer att stängas, både i Sverige, Tyskland och Frankrike. Andra orsaker är ökad nettoexport från Norden och minskad brunkolsproduktion i Tyskland. Samtidigt räknar Bixia med att den förnybara elen kommer att öka, främst i form av vindkraft men även i form av fler mikroproducenter som i första hand kommer att producera egen solel.

– I våra långtidsprognoser väger vi in olika scenarier, men oavsett vilket som slår in kommer den nordiska elmarknaden att präglas av förstärkt energibalans fram till 2019 som leder till låga elpriser. Därefter får vi en starkt försämrad energi- och effektbalans beroende på stängningen av flera kärnkraftverk och ökad export via nya kabelförbindelser, säger Anders Engqvist, chefsanalytiker på Bixia.

I sitt grundscenario räknar Bixia med att elpriset kommer att stiga från 21 öre per kilowattimme år 2016, till 22 öre år 2020 för att öka ytterligare till cirka 29 öre år 2022. Om prognosen stämmer innebär det att en villaägare med eluppvärmning år 2022 kommer att betala omkring 2 500 kronor mer för sin el per år.

Bixia räknar med att elpriserna framöver kommer att variera mer under dygnet. Vid våtår i Norden kan det tidvis bli låga elpriser då mycket förnybar el pressar priserna utöver den befintliga vattenkraften. Samtidigt hålls priserna även nere under torrår tack vare mer vindkraft.

– Att priserna kommer att variera mycket över dygnet beror framförallt på mycket mer vindkraft i framtiden. Det här kan vi se tecken på redan idag, där vindkraften tydligt har pressat ner elpriserna vid blåsigt väder, säger Anders Engqvist.

Bixia har även räknat på två andra scenarion i sin långtidsprognos; ett lågpris- och ett miljöalternativ. Lågprisalternativet speglar en utveckling med låga bränslepriser alternativt kraftig förnybar utbyggnad och energieffektivisering. Miljöalternativet innebär en överenskommelse mellan EU:s politiker om en kraftig åtstramning av utsläppsrätterna med kraftigt höjda priser, eller ett alternativ med högre bränslepriser enligt IEAs New Policy Scenario.

Källa: Bixia

Liknande inlägg