Solceller – så planerar du din installation

Solceller på huset. Så planerar du din installation.
Foto av Lars Bärtås

Solceller – så planerar du din installation

Med en nätansluten solcellsanläggning kan du producera egen el direkt från solen och minska dina elräkningar i hushållet. Så här går du tillväga för att komma igång.

1. Utgå från husets elanvändning och undersök de praktiska förutsättningarna för att installera solcellspaneler (byggnadsytor/orientering/lutning).

2. Beroende på var du bor kan det krävas tillstånd för att uppföra en solcellsanläggning. Fråga kommunen om det behövs bygglov och kontakta också ditt lokala elnätsföretag. Det är elnätsföretaget som ska godkänna anläggningen och som också ansvarar för mätning och redovisning av produktionsresultat till Skatteverket.

3. Jämför produkter och ta in offerter från olika leverantörer. Begär referenser och kontrollera garantivillkor i leverantörernas avtal.

4. Om du vill sälja din överskottsproduktion måste du vara momsregistrerad. Kontakta Skatteverket i god tid innan montering.

5. Anlita en behörig elektriker för inkoppling av anläggningen. När anläggningen godkänts kommer elnätsföretaget att kostnadsfritt installera en ny elmätare, som både mäter köp och försäljning i hushållet.

FAKTA

Rätt förutsättningar för solceller

• Söderläge med 45 graders lutning brukar ses som den optimala placeringen. Men det fungerar även bra med solceller i sydvästlig eller sydostlig riktning. Då får du mindre produktion mitt på dagen, men lite mer på kvällen eller morgonen.

• Se till att panelerna får så mycket ljus som möjligt. Inga skuggande träd eller andra byggnader ska vara i vägen.

• En optimalt placerad anläggning brukar ge omkring 150 watt per kvadratmeter. En anläggning på 5 kilowatt bör kunna leverera omkring 4000-5000 kilowattimmar el per år.

Bidrag och intäkter för egen el

• Som privatperson kan du få solcellsstöd för din anläggning med 20 procent av den totala investeringskostnaden. Ansökan görs hos länsstyrelsen. Tänk på att handläggningen av solcellsbidrag brukar ta lång tid.

• Överväg att använda ROT-avdraget istället, vilket från och med i år är 30 procent av installationskostnaden. Tänk på att du inte kan kombinera ROT-avdrag med solcellsbidrag.

• Har du en större anläggning, från 7-8 kW och uppåt, kan det löna sig att handla med elcertifikat som du får för din elproduktion. Ansökan görs hos Energimyndigheten, alternativt via ett avtal med ett elhandelsbolag. Tänk på att en avgift tas ut för tjänsten.

• Som mikroproducent kan du sälja överskottet som matas ut på nätet och som inte förbrukas i hushållet. Jämför avtal och villkor för mikroproduktion hos olika elhandelsföretag.

• Du kan också få skattereduktion med 60 öre/kWh för överskottselen, upp till max 18 000 kronor. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Liknande inlägg