Högst elnätsavgift hos de största bolagen

Högst elnätsavgift hos de största bolagen

De tre största elnätsbolagen har höjt priserna betydligt mer än de mindre lokala nätbolagen. Det visar en ny undersökning av Villaägarna.

Prisskillnaden mellan små och stora elnätsbolag har vuxit. År 2010 var de stora bolagen i snitt 1 800 kronor dyrare. Idag uppgår skillnaden till 2500 kronor.

– Trots att de stora bolagen har stordriftsfördelar är de dyrare för kunderna, eftersom deras ägare kräver högre avkastning, säger Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef på Villaägarna.

Vattenfall, E.ON Elnät och Ellevio (tidigare Fortum) ligger högre i pris under hela perioden och står för de största avgiftshöjningarna.

– Det saknas ett ordentligt konsumentskydd, eftersom prisregleringen på marknaden för elnät mer eller mindre har havererat. Elnätbolagens höga vinster står inte i proportion till den låga risk de tar. Villaägarna kräver att regeringen uppdrar åt Energimarknadsinspektionen att utforma en mer rimlig prismodell, säger Jakob Eliasson.

Ellevios nät i Västsverige är dyrast i landet. Där får typhushållet betala över 12 000 kronor per år. Ljungby Elnät är billigast, med en årlig elnätsavgift under 5 000 kronor. Totalt skiljer det nära 7 400 kronor mellan det dyraste och det billigaste nätet.

Rapporten och det kompletta tabellverket finns här: www.villaagarna.se/Elnat2016.
I rapporten redovisas källor och hur statistiken behandlats.

Liknande inlägg